Kristina Landberg och Hanna Åkerlund Larsson står framför en fotovägg med bladverk från en trädkrona, med ljus som silas ner mellan grenarna. Båda kvinnorna ler.

Anhörigstöd – för dig som vårdar eller stödjer någon som står dig nära

I Skurups kommun finns det stöd för dig som har en närstående med exempelvis kognitiv sjukdom, psykisk ohälsa eller annan diagnos. Du kan få stöd i grupp eller enskilt. Stödet är möjligt att få även när man är barn eller barnbarn över 18 års ålder och man kan få stöd oavsett vilken sjukdom den närstående har.

Den 8 november klockan 18.00–19.30 kan du lyssna till en föreläsning för anhöriga på temat ”Naturens kraft och stresshantering – hur kan du ta hjälp av naturen för att påverka din egen hälsa?” Platsen är Österportskolans aula i Ystad. 

Läs mer om föreläsningen och kommande aktiviteter på anhörigstödets sidor på skurup.se:
https://skurup.se/anhorigstod/ 

– Anhöriga känner sig ofta besvärliga, men det finns inga besvärliga anhöriga, utan de befinner sig i en besvärlig situation. Många anhöriga känner sig ensamma och övergivna, för de blir aldrig själv tillfrågade hur de mår utan all fokus är hos närstående, berättar Kristina Landberg och Hanna Åkerlund Larsson, som är anhörigsamordnare och håller i anhörigstödet i Skurups kommun.

Anhörigstödets syfte är att förebygga ohälsa, att synliggöra de anhörigas situation och skapa förutsättningar för glädje och ork, att underlätta vardagen.

Allt fler yngre vänder sig till anhörigstödet

– Det är fler och fler yngre personer som vänder sig till oss för stöd, säger anhörigsamordnare Kristina Landberg. Vi pratar mycket mer om psykisk ohälsa i samhället numera. Den öppenheten gör att det känns lättare för unga att söka hjälp när de har närstående med psykisk ohälsa eller kognitiv sjukdom (tidigare kallad demenssjukdom). Nu träffar vi även barnbarn som hjälper sina far- eller morföräldrar. Tidigare har vi mest träffat partnern till en närstående eller den närståendes barn.

Kunskap, stöd och förståelse

Kristina Landberg är äldrepedagog och samtalsterapeut och Hanna Åkerlund Larsson är i grunden specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre, vidareutbildade sig inom kognitiva sjukdomar och blev Silviasjuksköterska.

– Vi bidrar med stöd, kunskap och förståelse, säger Hanna Åkerlund Larsson. Som anhörig är man inte nödvändigtvis kunnig i vård eller umgänge med den person i familjen som man hjälper, utan man arbetar för att klara vardagen på bästa sätt. Det kan vara en lättnad att förstå varför den närstående resonerar på ett visst sätt eller har förändrats i sitt beteende.

Individanpassat stöd

– Vi strävar efter att anhörigstödet bör vara individanpassat och flexibelt, säger Kristina Landberg. Individanpassat innebär att den anhörigas unika behov identifieras och att stödet utformas efter det behovet. Behov förändras över tid. Därför följer vi alltid upp och utvärderar och ändrar efter behov. Att få prata med någon utomstående som bara ser det från anhörigas perspektiv är viktigt. Vi erbjuder enskilda samtal, vi har sekretess och dokumenterar ingenting. Och det finns olika samtalsgrupper beroende på närståendes sjukdom.

Så går det till

Kontakta
Kristina Landberg, anhörigsamordnare
kristina.landberg@skurup.se
0411-53 61 89
eller
Hanna Åkerlund Larsson, anhörigsamordnare
hanna.akerlundlarsson@skurup.se
0411-53 63 83

Om du inte kan eller vill lämna din närstående så bokar du och anhörigsamordnaren en telefontid då anhörigsamordnaren ringer upp för ett enskilt samtal.

Både gruppvis och enskilt

– Vi erbjuder till att börja med ett upplägg på tre tillfällen, cirka en gång i veckan för alla samtalsgrupper. Det finns olika samtalsgrupper beroende på vilken sjukdom den närstående har.

Därefter erbjuder vi en fortsättning där vi träffas ca en gång i månaden. Här individ- och gruppanpassar vi upplägget. Vissa behöver information om exempelvis hur vård- och omsorgstaxorna beräknas, vad man ska tänka på juridiskt, det finns önskemål att prata kring vita arkivet, begravningar etc. Vi utvärderar alltid samtalsgrupperna för att få veta vad vi kan bli bättre på och vad som har varit bra.

Var femte person i vuxen ålder ger regelbundet omsorg, vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet en närstående. Det största problemet för anhöriga är att hitta en hållbar vardag.

Tips till anhöriga

• Sätt gränser för vad du orkar. (Lyssna inte på vad alla andra tycker och tänker!)
• Våga möta dina tankar och känslor.
• Sätt ord på dem.
• Hitta det som ger dig kraft.
• Våga be om hjälp och ta emot den.


Silviasjuksköterska: en sjuksköterska med specialisering i demensvård.

Silviasyster: en undersköterska med specialisering i demensvård.


Länktips

https://anhorigasriksforbund.se/anhoriglinjen/

https://anhoriga.se/

https://attention.se/

https://demenscentrum.se/

Torsdag 3 november 2022

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.