En glödlampa med armar och ben med metallsikt utseende är ansluten via en sladd i ett vägguttag. Glödlampans händer håller runt stickproppen och det ser ut som att glödlampan försöker dra ur kontakten ur väggen.

Så rustar kommunen inför energibrist och höga elpriser

Kommunens verksamheter påverkas också av höga elpriser och kommunen vidtar energibesparande åtgärder för att minska energianvändningen. Kommunstyrelsen tog på sitt möte 31/10 beslut om vilka åtgärder kommunen ska göra för att minska elanvändningen. 
 

För att minska elanvändningen kommande vinter har kommunen identifierat en rad åtgärder:

  • Gatubelysning – minska den period på dygnet som gatubelysningen lyser.
  • Alla kommunala byggnader ska släckas invändigt efter ordinarie arbetstid. 
  • Byggnader som inte används såsom Hallenborgsskolan och Blåklintens förskola ska släckas ned helt.
  • Sänka inomhustemperaturen i lämpliga lokaler (dock ej LSS och särskilt boende, då dessa verksamheter bedöms olämpliga att sänka temperaturen hos). 
  • Elpumpar för luftning av utjämningsmagasinen/fördröjningsdammarna ska stängas. Man kommer dock att starta pumparna om dammarna riskerar att surna.
  • Adventsljusstakar i verksamhetslokaler släcks efter dagens slut, alternativt hålls släckta hela tiden.
  • Minska varmvattenanvändningen exempelvis genom att i större utsträckning diska och tvätta fulla maskiner.
  • Minska användningen av torktumlare och torkskåp.
  • Att behålla värmen i lokalerna genom att i större utsträckning hålla fönster och dörrar stängda.

På sikt ska energieffektiviseringsarbetet intensifieras ytterligare. 

Julbelysningen kommer man dock inte att minska på, då denna belysning på grund av LED drar mycket lite energi.
 

Vad kan kommunen hjälpa dig med?


Budgetrådgivning

Om du är orolig för att inte kunna betala din elräkning i vinter så finns kommunens budget- och skuldrådgivare som kan hjälpa till att göra en budget och prioritera räkningar efter dina förutsättningar. Det är viktigt att du betalar dina elräkningar och att du betalar dem i tid för att inte riskera att elen kopplas från. Regeringen arbetar med förslag att få utökade möjligheter till avbetalning för dem som inte kan betala sin elräkning.

Om du inte kan betala din elräkning ska du höra av dig till din elleverantör. Undersök om det är möjligt att skjuta upp förfallodatumet, om det finns möjlighet till en avbetalningsplan eller dylikt. Om du inte betalar din elräkning riskerar du en påminnelse och med den även en kostnad.

Om du fortsatt inte betalar räkningen kan den gå vidare till ett inkassobolag. Detta är förenat med ytterligare kostnader för deras hantering att driva in betalning från dig, som läggs till skulden. Om skulden fortsatt inte regleras kan skulden överföras till Kronofogdemyndigheten för vidare hantering.

Under denna process finns det risk att elen kopplas från. I ellagen står det tydligt när ett elbolag får koppla från elen. Ofta är det upprepade uteblivna betalningar för din el som är grunden.

Har du frågor om din hushållsekonomi finns en budget- och skuldrådgivare i kommunen. Budget- och skuldrådgivaren kan hjälpa till att se över din hushållsekonomi, tipsa om möjligheter kring kontakter med företag och myndigheter som kan hjälpa dig med din ekonomi. Du kan även få information om regler kring försörjningsstöd.

Här kan du läsa mer https://www.skurup.se/budget-och-skuldradgivning

Energi- och klimatrådgivning

Kommunens energi- och klimatrådgivare ger kostnadsfri rådgivning om energieffektivisering och förnybar el. Just nu är det många som kontaktar vår rådgivning. Vi har därför samlat svaren på de vanligaste frågorna om energianvändning och energikostnader.

https://www.skurup.se/energi-och-klimatradgivning

https://www.skurup.se/spara-el

Torsdag 3 november 2022

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.