Lena Planken står invid en kastanjestam, vid en tegelvägg. Kastanjen blommar. Lena har en ljusgrön kavaj och blont hår. Till höger leder en gata bort till en krök.

"Höga förväntningar ger bättre resultat!"

Lena Planken är ny chef för skol- och utbildningsförvaltningen

När Lena Planken rekryterades till Skurups kommun var uppdraget tydligt: bättre skolresultat. Fler elever ska bli behöriga till gymnasiestudier. Ett komplext uppdrag, där det gäller att få alla att dra åt samma håll.

När Inblick träffar Lena Planken har hon arbetat i Skurups kommun i en månad och har kommit en liten bit på väg i att sätta sig in i det arbete som sker i förvaltningens verksamheter.

– Jag har träffat rektorerna för grundskola och gymnasium digitalt och haft kvalitetsdialog med politikerna. Jag arbetar mig framåt på min lista, skojar Lena Planken.

Positivt mottagande

De första intrycken som har etsat sig fast har varit den värme som mötte henne:

– Jag har känt mig så välkommen av alla medarbetare!

... och besöket på Nils Holgerssongymnasiet:

– Det är positivt och viktigt att Skurup har en egen gymnasieskola, där i princip alla får jobb efter att de tagit studenten. Det är stort.

Börjar med att lyssna in

Under skol- och utbildningsförvaltningen sorterar förskola, förskoleklass, administrationen i samband med att Skurup är hemkommun för grundsärskoleeleverna, grundskola, gymnasiesärskola, gymnasium, vuxenutbildningen och elevhälsan. En diger lista.


– För mig är det viktigt att lyssna när jag kommer till en ny arbetsplats – hur har man resonerat? Det finns både starka sidor och utmaningar. Innan jag kom hit hade ju någon redan tänkt till och det är det jag undersöker just nu, säger Lena Planken.

Det går inte att komma in och riva upp och förändra allt, om det redan är bra. Det är jätteviktigt att jag arbetar för att få till ett fungerande team med alla chefer inom skol- och utbildningsförvaltningen. Jag har också kontakt med politikerna för att förstå visionen för skolorna i Skurups kommun.

Uppdrag: bättre skolresultat

Lena Planken rekryterades till Skurups kommun med ett tydligt uppdrag: bättre skolresultat. Vad innebär det för arbetet?

– Många faktorer påverkar resultatet i skolan och dem arbetar vi med på olika sätt. Ytterst är det behörigheten till gymnasiet vi pratar om.

Skolresultaten påverkas bland annat av:

  • närvaro – för att få resultat måste man delta i undervisningen. Bakgrunden till missad undervisning är ofta komplicerad och vi samarbetar med elevhälsan för att stötta eleven.
  • antalet behöriga lärare
  • trygghet och studiero


Följ denna länk för att läsa mer om arbetet för att öka närvaron i skolan, i vår artikel om Alléskolans pilotprojekt. 

Fokus på tidiga insatser

– Tittar vi på sambandet mellan tidiga resultat i läsning och matematik och behörighet till gymnasiet, vet vi att det visar sig tidigt var vi behöver sätta in insatserna. Sambanden är tydliga.

Mätningar görs från tidig ålder, enligt direktiven från Skolverket. Nationella prov genomförs i svenska och matematik redan från årskurs tre men det finns ett statligt bedömningsstöd i form av tester som genomförs i svenska och matematik redan i förskoleklass.

– Det handlar inte om mätande för mätandets skull, säger Lena. Vi drar nytta av den insamlade kunskap som finns. Läsningen ligger till grund för alla skolämnen, även problemlösningen i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Och det blir alltmer texthantering i alla ämnen, även slöjd och idrott.

Läsning är mängdträning

– Man behöver läsa mycket för att bli en kompetent läsare, säger Lena. Då utvecklar man förmågan att bearbeta information och hantera begrepp. Redan i mellanstadiet möter eleverna abstrakta  begrepp i texter, som till exempel: ”Han var en upplyst kung”. Att ta in och hantera det kräver en viss nivå.

Höga förväntningar = bättre resultat

– Vi vet från forskningen att höga förväntningar på barn och unga både i skolan och i hemmet leder till högre resultat i skolan.


Lena ger som exempel:

– Säger man hemma: ”Ja, jag hade också svårt för matte i skolan!”, vänd på det: ”Vad bra du jobbar med matten! Det här kan vi lösa!”, då blir utgångsläget ett annat. Det vi säger till barn och unga kan faktiskt forma deras självförtroende i skolämnena. Man börjar se på sig själv som en som är ”bra i matte”, eller en som ”inte klarar matte så bra”. Alla har vi mycket att lära om hur man motiverar elever.

Hur talar vi om skolan hemma?

En faktor liknande den hur man pratar om vissa skolämnen hemma är hur man talar om skolan i stort vid middagsbordet. Det formar attityden.


– Vi ska värna om skolan, tala väl om den i vardagen. Uppstår det problem eller missnöje, hör av er direkt till skolan, säger Lena. Vi välkomnar dialog och samarbete med föräldrarna.

 

Text och foto: Annika Dacke, kommunikationsstrateg

Torsdag 3 juni 2021

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.