Marcus Willman om Skurups kommun under 2020

Avstampet för år 2020 går i utvecklingens tecken, efter en del ekonomiska utmaningar i Skurups kommuns verksamheter under 2019. Kommundirektör Marcus Willman ger en lägesrapport kring några av besluten som fattades under förra året och nu omsätts i handling.
Ingen intervju om utveckling och möjligheter under 2020 skulle vara fullständig utan att nämna den unika situation som Skurups kommun och alla invånare befinner sig i till följd av covid-19. Om du klickar här finner du en fristående artikel som handlar om hur organisationen arbetar för att samordna och hitta lösningar i en unik situation.
 
– 2019 präglades av behovet av att hitta nya lösningar. De ekonomiska utmaningarna var ett faktum för kommuner i hela landet. Vi fick omgruppera och ta nya tag. Med de erfarenheterna i bagaget tar vi tag i 2020 och allt som ska verkställas under året, säger Marcus Willman.
 
Det jag som kommundirektör tar med mig in i det nya året är stor uppskattning och tacksamhet mot våra värdefulla anställda, som med stort hjärta dagligen möter våra invånare.
 

Ny detaljplan för Västeräng

 
– Vår nya stadsdel växer fram, med beslut om bland annat ett nytt särskilt boende (äldreboende). Just nu är vi mitt i upphandlingen av en utförare, både vad gäller byggnationen och själva verksamheten. 72–88 lägenheter planeras, beroende på hur ytorna kommer att se ut.
 
Västeräng formas till ett område med naturskön miljö nära E65, kollektivtrafik och handel. Bland annat kommer det att finnas en stor grönyta med damm, för den biologiska mångfalden. 
 
– Det här är det största nya bostadsområdet vi har byggt i Skurup sedan 1970-talet, säger Marcus Willman. Det kommer att bli helt fantastiskt. Och det slutar inte där. Nu tittar vi på kommande framtida etapper i anslutning till Västeräng och möjligheterna att utveckla området ytterligare. 
 

Fler skolor växer fram

En ny grundskola kommer att ta form i Rydsgård, med Skurup kommunala AB som byggherre. 
 
– Utseendemässigt kommer skolan att fortsätta på det inslagna moderna tegelspåret som inleddes med Prästamosseskolan. Skolan i Rydsgård kommer att ha fysisk aktivitet som profil.
 
Beslut finns om en ny förskola i Skivarp, som ska ersätta Blåklinten. 
 

Med tryggheten i fokus

Skurups kommun arbetar kontinuerligt för en hög trygghet i hela kommunen. Trots goda siffror i brottsstatistiken visar den årliga trygghetsmätningen på att känslan av trygghet fortsatt är mindre än vad den faktiska brottsstatistiken ger anledning till. Det finns en oro över buskörning och droghandel.
 
– Skurup är en trygg kommun för invånare att bo och verka i, säger Marcus Willman. Vi arbetar ständigt på att utveckla trygghetsarbetet och har ansökt om kamerabevakning för vissa offentliga platser, till exempel stationsområdet i Skurup. Vi hoppas att kamerorna kan monteras upp under 2020. Ansökan ligger just nu hos Datainspektionen.
 
Fyra trygghetsvärdar kommer i tjänst under året. De kommer att arbeta alla eftermiddagar, kvällar och nätter.
 
– Trygghetsvärdarna kommer att synas runtom i hela kommunen, det vill säga inte bara i Skurups tätort, berättar säkerhets- och beredskapssamordnare Sebastian Meglic.
 
Sebastian Meglic fortsätter: 
 
– Nu har vi arbetat enligt konceptet Tryggt och säkert Skurup i nästan ett år. Arbetssättet innebär att kommunens säkerhetsenhet tillsammans med fältsekreterare, fastighetsförvaltare, fritidsstrateg, fritidsgårdschef, bevakningsföretag samt kommunpolis varje vecka stämmer av angående så kallade ”hotspots” och aktivt genomför åtgärder. I och med arbetssättet får vi en samlad lägesbild och det är lättare att fånga upp sådant som hade kunnat leda till oro i kommunen.
 

Skurup på sjunde plats bland Sveriges kommuner

Svenskt Näringsliv och Kommuninvest har gjort en fördjupad analys av Sveriges alla kommuner. Bedömningen är att vi ligger på sjunde plats i Sverige vad gäller äldreomsorg och grundskola. Värderingen gäller kostnadseffektivitet och kvalitet i förhållande till de ekonomiska förutsättningarna.
 
– Analysen bedömer att framgångsfaktorerna handlar mycket om mjuka värden som är svåra att mäta, som kommunernas styrning, hur organisationen fungerar och hur man jobbar med upphandling, säger Marcus Willman.
 
 
 

Enbart förnybar energi i verksamheterna

– Från och med 1 mars har vi ett elhandelsbolag bland våra kommunala bolag. Elen som erbjuds är 100 procent fossilfri eller kommer till 100 procent från förnybara källor. 
 
Hela den kommunala organisationen kommer att köpa el därifrån, men SkurupsElen – som produkten heter – är tillgänglig för alla företag och privathushåll i hela Skåne, Blekinge, Halland, Öland och delar av Småland. 
 
 

Ungdomarnas Skurup

 
– Folkhälsoundersökningar visar att psykisk ohälsa bland unga ökar, säger Marcus Willman. Bland annat visar siffrorna att tonårstjejer mår allt sämre. SSPF är vår samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. För 2020 har SSPF fyra prioriterade områden:
 
1. Meningsfull fritid och allt föreningsliv i kommunen.
2. Droger och tobak. Användningen av narkotikaklassade preparat har ökat och vi måste jobba mer förebyggande tillsammans med Polisen.
3. Föräldrastöd för att skapa bra förutsättningar.
4. Psykisk ohälsa och det förebyggande arbete som krävs.
 

Tillsammans för framtiden

 
– Att samverka med olika intresseorganisationer – till exempel företagsföreningar, de råd som finns i kommunen och fritidsföreningar – är mycket viktigt i allt vi gör, säger Marcus Willman. Tillsammans skapar vi platsen för det goda livet. 
 
 
Text: Annika Dacke, kommunikationsstrateg 
 
 
 

Möt kommundirektören

Vilka frågor brinner du för? Har du idéer kring hur Skurup ska utvecklas som en attraktiv kommun att bo, leva och verka i? Då kan du boka ett möte för att diskutera dina funderingar med kommundirektören.
 
 
 
 

Vad du tycker är viktigt för oss

Vi som arbetar på Skurups kommun vill hålla hög kvalitet på det arbete vi utför. För att kunna utveckla våra verksamheter och bli bättre behöver vi dina synpunkter och erfarenheter. Detta gäller även frågor gällande hemsidans tillgänglighet. Har du synpunkter – positiva eller negativa – tala om det för oss!
 
 
Onsdag 1 april 2020

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.