8 skolelever i ljus miljö inomhus. De sitter utspridda i rummet, en del på sittsäckar. De skrattar och pratar.

Alléskolan i pilotprojekt som främjar närvaro

Alléskolan är en av pilotskolorna i ett arbete där fem skånska kommuner tillsammans med Region Skåne utvecklar en gemensam modell som främjar närvaro i skolan. 

- Det är viktigt att notera att vi inte pratar om frånvaro, utan om missad undervisning, säger Ingela Mårtensson, chef för kommunens centrala elevhälsa. Alla elever har rätt till undervisning och det är det vi vill säkerställa.

Rätten till undervisning är också nyckeln till framtiden.

- Det är alltid elevens bästa som står i centrum, säger Johanna Lindgren, rektor på Alléskolan.

Många faktorer påverkar elevens skolgång

De fem sydöstra kommunerna Ystad, Tomelilla, Sjöbo, Simrishamn och Skurup samverkar med Region Skåne i projektet. I nästa fas kommer de fem kommunerna att jämföra sina arbetssätt. Efter utvärderingen kombinerar man sina samlade erfarenheter till en modell.

- Närvaro i skolan är något som handlar om mer än den enskilda individen, berättar Ingela Mårtensson. Hur det ser ut runt eleven som helhet påverkar elevens skolgång.

Började med organisationen

- Därför började vi med att titta på hur det ser ut organisationsmässigt. Hur registreras missad undervisning och hur följs den upp? Vad är egentligen missad undervisning och när finns det skäl till oro? Det är inte antalet timmar som primärt är viktiga, utan helhetsbilden, säger Ingela.

Relationerna är avgörande

- Relationerna mellan eleven, mentorn och vårdnadshavare är avgörande för att fånga upp eleven. Vi har ett mycket tätt samarbete med vårdnadshavare och elever. Som elev på Alléskolan ska man känna sig saknad när man inte är i skolan! Därför arbetar vi relationsskapande, säger Johanna.

I arbetssättet ingår också att ha omedelbar närhet till socialtjänstens öppenvård. I Alléskolans fall finns en fältsekreterare kopplad till skolan och kan delta i möten med vårdnadshavare. Fördelen med att ha fältsekreteraren så tillgänglig är att det blir lättare att komma vidare och få rätt hjälp enligt de behov som kommer fram.

Ett tätare system

I diskussionerna när man ska komma fram till vad som behöver göras för att främja närvaron är alla parter delaktiga och alla parter ska vara aktiva.

- Vi skapar ett tätare system, berättar Ingela.

Alla ger sin syn på situationen

Från skolans sida sker en första kartläggning för att hitta orsaken till den missade undervisningen och om det finns något som tyder på ett utanförskap i skolan.

- Vi använder ett så kallat skattningsverktyg, där elev, vårdnadshavare och skola skattar sin syn på situationen. Den samlade skattningen ligger till grund för det fortsatta trepartssamtalet, berättar Ingela.

Skattningen används för att försöka hitta vilka hindren är för eleven att gå i skolan. Utifrån detta sätts sedan åtgärder in. 

Ingen stannar hemma utan orsak

- Ingen elev stannar hemma utan orsak. Flera faktorer kan ligga bakom missad undervisningstid. Många tänker sig på kvällen att de ska gå till skolan nästa dag, men av någon anledning så går det inte när morgonen kommer. För att stödja eleven till en fungerande skolgång krävs ett nära samarbete mellan skola och hem, säger Johanna Lindgren. 

Alla har rätt att må bra

- Vi tror på det relationsskapande arbetssättet och närheten till socialtjänsten och region Skånes insatser på skolans arena. Varje ung person har rätt att må bra och känna tillhörighet i vardagen, säger Ingela Mårtensson.


Följ länken för att komma till Centrala elevhälsans sidor på skurup.se.

 

Kontakt:

Ingela Mårtensson, chef centrala elevhälsan
ingela.martensson@skurup.se
0411-53 61 98 

 

Text: Annika Dacke, kommunikationsstrateg, Johanna Lindgren, rektor på Alléskolan, Ingela Mårtensson, chef för centrala elevhälsan

Foto: Skurups kommuns bildarkiv
 

Torsdag 6 maj 2021

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.