Skivarpsån flyter genom vackert landskap

Bongska marken bjuder in

I Skurup älskar vi våra naturområden. Det nyaste naturområdet som har färdigställts för besökare är Bongska marken, en våtmark med spännande djur- och växtliv längs med sista biten av Skivarpsån innan den rinner ut i havet öster om Abbekås.

Parkeringsplats når du enkelt via Kustväg 9 eller Kroppsmarksvägen.

Buss 305 och 190 stannar vid Mossby kaffestuga. Gå sedan 100 meter västerut.

Två informationsskyltar med karta och spännande fakta kommer att finnas på plats under sommaren 2021.

Myllrande djur- och växtliv

– Det är positivt att vi har fått ytterligare ett besöksmål i kommunen nu när vi rustat upp Bongska marken. Inom ramen för Leaderprojektet har vi rustat upp bänkar och bord och det är nu enklare att ta sig in i naturmarken med självstängande grindar. Under sommaren kommer det också upp nya informationsskyltar, säger Lena Johansson, enhetschef miljö. 

I området kan du promenera, upptäcka naturen och fiska, men du behöver fiskekort. Här hittar du bland annat salamander, groda och padda. Fridlysta rosor, som sydäppelros, åkerros och västkustros växer vilda och fågelskådaren kan få syn på gulärla, större hackspett och skogssnäppa.

Vill du vandra vidare så kan du fortsätta österut mot Mossbystrands naturreservat, där både sandmarkerna och torrängsfloran bjuder på backsippa, blåklocka och strandvial. Eller så går du västerut mot mysiga Abbekås hamn.

Det finns två parkeringar, en söder om kustväg 9 och en öster om Kroppsmarksvägen.

Mer vatten i landskapet ger liv

– Åtgärderna som är genomförda har skapat bättre förutsättningar för djur och natur. Våtmarken bidrar till minskad övergödning av havet, säger Lena Johansson.

Grodor, fiskar, fåglar och insekter behöver blöta områden på land. Groddjur och många fiskar använder stilla, grunda vatten för att para sig och lägga ägg. Myggor och andra insekters larver är vattenlevande och kläcks i våtmarker. Larverna och de fullvuxna insekterna äts av fiskar, grodor, fåglar och fladdermöss.

För att ge plats åt de djur och växter som ser våtmarken som sitt hem, och för att bromsa upp och rena vattnet i Skivarpsån, grävdes här sommaren 2020 två groddammar och en näringsdamm på initiativ av Sydvästra Skånes Vattenråd och Skurups kommun.

Vattnet som försvann

Under 1800-talet växte Sveriges befolkning snabbt. När det blev fler och fler människor behövdes mer och mer potatis. Därför bestämde man att blöta landområden skulle göras torra. Man grävde diken från våtmarker till sjöar och åar. Sjöarna grävdes också ut, och slingrande åar gjordes rakare och djupare. Allt detta så att vattnet skulle rinna bort och rinna snabbare ut i havet.

I Skåne försvann nästan nio av tio av de våtmarker och blöta ängar som fanns i början på 1800-talet. Många djur och växter har försvunnit eller har det väldigt svårt, eftersom de är beroende av blöta områden i landskapet. Anläggandet av Bongska markens våtmarker är en del av Sydvästra Skånes Vattenråds arbete för att återskapa de vattenmiljöer som försvann.

Variationsrikt landskap gynnar groddjur

Groddjur lever både på land och i vatten. Dessa djur har det väldigt svårt idag då mycket av landskapet är starkt påverkat av människan. Till exempel vattensalamandern trivs i gömställen på land av rötter, stockar, grenar och stenblock. Men gömstället måste också ligga nära grunda och stilla solbelysta vatten, med olika typer av vattenlevande växter. Att vi bevarar och utvecklar ett så variationsrikt landskap som möjligt är särskilt viktigt för dessa djur. 

– Det enda som saknas nu är betande djur, så att gräset inte blir för högt. Men det är en fråga vi arbetar med, avslutar Lena Johansson. 

Torsdag 3 juni 2021

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.