Fastigheten Delfinen 6. En stor grå byggnad med parkering och träd.

Bostäder planeras på gamla Coop-tomten

Inom fastigheten Delfinen 6 finns en byggnad som tidigare har inhyst Coop livsmedelsbutik och som sedan många år stått tom och outhyrd. Kommunstyrelsen har nu beslutat att godkänna exploateringsavtal för bostadsbebyggelse. 

– Det är fantastiskt roligt att det nu finns intresse från fastighetsägaren av att utveckla det här kvarteret, det känns som att vi äntligen har nått fram med den potential som finns i Skurup. Det var därför ett självklart beslut i kommunstyrelsen att bejaka det här projektet, säger Nicklas Olsson (M), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i Samhällsbyggnadsberedningen.

Centralt och stationsnära läge 

– Vi ser fram emot att tillsammans med kommunen driva utvecklingen av detta stationsnära centrala område i Skurup. Skurup är en stad som erbjuder bra service kombinerat med en lugn och trygg boendemiljö. Dessutom finns bra kommunikationer till andra städer i regionen, säger Christopher Johansson på Henrik och Sven-Olof Fastigheter AB som äger fastigheten.

VA-arbete och detaljplaneändring

Det kommer dock att ta några år innan boende kan flytta in på Coop-tomten, bland annat på grund av att projektet är beroende av ett planerat VA-arbete i Svaneholmsvägen och Södergatan som ska genomföras 2021/2022.

– I samband med VA-projektet genomförs även en ansiktslyftning av gaturummet längs Svaneholmsvägen. Under den här tiden kommer också detaljplanen att ändras för att möjliggöra bostadsbyggande, säger Eva-Marie Engström, förvaltningschef för Serviceförvaltningen.  

Ny stadsdel

Det pågår också ett detaljplanearbete för kvarteret Karl och Olof som gränsar till Delfinen 6.

– Detaljplaneförslaget innebär att fastigheterna, där det tidigare varit byggvaruhandel, bebyggs med bostäder samt en del centrumverksamhet i nära anslutning till Femkorset och kv. Delfinen. Inom kvarteret kommer det att byggas en ny stadsdel med cirka 250 bostäder, torg, kontor, restaurang med mera, säger Eva-Marie Engström.

Hon tillägger att det gamla magasinet föreslås att bevaras.

Vision på väg att bli verklighet 

Enligt Vision 2030 ska kommunen fortsätta att växa och detta ska i första hand ske genom varsam förtätning. Den byggbara marken ska utnyttjas och kommunens småskaliga karaktär ska bevaras, samtidigt som Skurup fortsatt ska ha ett levande centrum med gott handels- och serviceutbud.

– Genom de nu pågående utvecklingsprocesserna i anslutning till Femkorset tar Skurups kommun flera stora steg mot förverkligande av Vision 2030, säger Eva-Marie Engström.


Kontakt

Eva-Marie Engström, förvaltningschef Serviceförvaltningen
eva-marie.engstrom@skurup.se
0411-53 64 64 

Torsdag 5 november 2020

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.