Arkitektritning, en del av ritningen. På ritningen ligger en penna och en linjal.

Nio tips: Så bäddar du för en smidig bygglovsprocess

När vi söker bygglov vill vi att hela processen ska löpa så smidigt som möjligt. Bygglovshandläggare Louise Svensson ger tips på sådant som är viktigt att känna till när du ansöker om bygglov och efter det ska ta byggnaden i bruk. Pssst…. Det går att komplettera bygglovsansökan i efterhand.

1. Finns byggnaden eller förändringen som ska genomföras inom detaljplanlagt område?

- En detaljplan talar om vad man får och inte får göra inom planområdet. Det är därför bäst att först kolla vad som gäller för din fastighet. Detaljplanerna kan begäras ut via e-post antingen till serviceforvaltningen@skurup.se  eller myndighetsenheten@skurup.se

Om fastigheten inte omfattas av detaljplan eller sammanhållen bebyggelse är inte bestämmelserna lika reglerade som för områden där detaljplaner finns. Då kan man ta hjälp av Skurups kommuns översiktsplan, som är ett vägledande dokument, säger Louise Svensson.

Här hittar du Skurups kommuns översiktsplan https://skurup.se/oversiktsplan

2. Är ritningarna fackmannamässiga?

Louise Svensson förklarar: 

 • Ritningarna ska vara skalenliga.
 • Ritningarna ska vara ritade med svarta linjer på vitt papper, använd inte rutade papper. 
 • Ritningar ska vara försedda med fastighetsbeteckning, huvudmått, mått till tomtgräns, norrpil, skalstock och format samt uppgift om vem som är ansvarig för ritningen. 
 • Det är fördelaktigt att markera ritningarna med nummer och datum, för att kunna urskilja olika versioner från varandra.

Ritningarna ska lämnas in i PDF-format med en handling per fil, alternativt på papper. Tänk på att scannade ritningar ska vara i god upplösning/kvalitet. Fotograferade ritningar godtas inte.

3. Kontakta gärna myndighetsenheten för miljö och byggnad i förväg via e-post eller telefon för att få veta exakt vilka handlingar som krävs för en komplett ansökan. Om ansökan inte är komplett går det bra att komplettera i efterhand. 

4. Sök bygglov i god tid, så att du har räknat in tidsmarginaler för kompletteringar och eventuella ändringar som behöver göras. 

- Tre månader är en bra tidsrymd innan byggnationen är tänkt att gå igång, säger Louise Svensson.

Beslut i ärenden om lov ska tas inom tio veckor från den dag då ansökan är komplett. Tiden får förlängas en gång med högst tio veckor.

5. Tänk på att bygglovet kommer med en giltighetstid. Du måste påbörja åtgärden inom två år och avsluta den inom fem år. 

6. Handläggningstiden kan variera under året. Kontakta gärna myndighetsenheten för miljö och byggnad för att få veta hur lång tiden beräknas vara. 

7. Startbesked krävs innan du får börja bygga. För att ett startbesked ska kunna meddelas behöver byggherren lämna in förslag till kontrollplan och de tekniska handlingar som krävs utöver ansökningshandlingarna. Detta är för att vi ska kunna ta ställning till om åtgärden kan antas komma att uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter. 

8. För att få ta byggnaden i bruk krävs ett slutbesked. När byggåtgärder som har omfattats av tekniskt samråd avslutas ska ett slutsamråd hållas, innan slutbesked utfärdas, om det inte är uppenbart obehövligt. Slutsamråd hålls oftast på plats där byggnadsinspektören träffar byggherren och den kontrollansvarige. För att få slutbesked krävs det att byggherren visar att alla krav som gäller för åtgärden enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda.

9. Ansökan går att komplettera oavsett om handlingarna skickats in via e-post eller via e-tjänst. I e-tjänsteportalen får du överblick över en mängd tjänster och via den kan du också sköta all kommunikation med din handläggare. 

Kommunens e-tjänster hittar du under e-tjänster i den nedfällda menyn på mobilen. På datorskärmen hittar du e-tjänster längst upp i högra hörnet. 

Bygglovsrelaterade e-tjänster är bland andra:

 • Ansökan om slutbesked
 • Ansökan om trafikanordningsplan
 • Ansökan om grävtillstånd
 • Ansökan om VA-anslutning eller utökning
 • Ansökan om ägarbyte VA
 • Ansökan om vägbidrag för enskild väg
 • Avfall för anläggningsändamål
 • Begäran om startbesked
 • Enskild avloppsanläggning
 • Kommunikation med handläggare
 • Komplettera ditt byggärende
 • Lägga till intressent till ditt byggärende
 • Se mina byggärenden
 • Strandskyddsdispens

Mer information

http://skurup.se/bygglovsprocessen

skurup.se/bygglov hittar du förutom viktig information telefontider, besökstider, kontaktuppgifter, länkar, blanketter och avgifter.

Kontakt: 

Myndighetsenheten 
Skurups kommun
myndighetsenheten@skurup.se
0411-53 62 05

Telefontider: måndag, onsdag, torsdag kl. 9.30–12.00
Besök bokas via e-post eller telefon     

Text:

Annika Dacke, kommunikationsstrateg

Louise Svensson, bygglovshandläggare

Bild:

Pixabay
 

Torsdag 31 augusti 2023

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.