Distansundervisning leder till nya insikter för lärare och elever

Den 18 mars gick Nils Holgerssongymnasiet över till distansundervisning, en utmaning för en gymnasieskola som erbjuder praktiska program. Inblick bjöds in bakom kulisserna för att höra hur det går. 

På en skola som till vardags sjuder av liv är det märkligt stilla i korridorerna. Det känns annorlunda att röra sig i lokalerna som annars är fulla av aktiva tonåringar, som både hörs och syns.

En ny vardag

I personalens arbetsrum är det desto mer verksamhet – det är här de lärare befinner sig som är på plats och det är vid datorskärmarna som möten och distansundervisning genomförs. Inblick går med intendent Jörgen Hagefjord mellan de olika byggnaderna medan han berättar hur den nya vardagen har tagit form under tiden med restriktionerna som covid-19 har medfört:

– Det är alltid någon ur varje arbetslag som är på plats fysiskt, personalen turas om. Klockan 8.00–8.30 går vi igenom dagen och på eftermiddagen är det uppsamlingsmöte. ”Möte” innebär att alla är uppkopplade och får ordet i tur och ordning.

Regelbundna avstämningar

Tre gånger i veckan har arbetslagsledarna, förstelärarna, elevhälsan och administratörerna uppkopplingsmöte. Elevhälsan och specialpedagogerna träffar enligt schema alla arbetslag och kuratorn kommunicerar också digitalt.

– Överlag funkar det bra, säger Jörgen Hagefjord.  Vissa saker är nya för både lärare och elever. Att gå över till digital undervisning är en stor omställning. Alla gör vi vårt bästa.

Mer självständigt arbete för eleverna

Daniel Israelsson undervisar i svenska och historia.
 

– Arbetet blir mer självständigt nu för eleverna. Då märker vi om vissa har svårt att hålla rutinerna och jag som lärare måste hela tiden ligga på och ha kontakt. Men det går bättre än förväntat. Eleverna börjar sakna sina sociala kontakter, men jag trodde att det skulle vara mer frånvaro än vad det är. Nu kan vi ju välja att ta in dem som annars skulle falla bort, så att vi träffar enstaka elever fysiskt också.

Alla kommer till tals

Kalle Olsén undervisar i samhällskunskap och engelska. När Inblick kommer in i rummet pågår en lektion i engelska där man diskuterar Irlands historia. Kalle Olsén pratar med varje elev på skärmen medan övriga stänger av sina mikrofoner.

– Alla får en liten stund att prata. Det blir inte samma två, tre personer som alltid räcker upp handen och det är positivt när alla får komma till tals. Dock är det ju svårt att veta vad eleverna gör när man inte ser dem, säger Kalle med ett litet skratt.

Artikeln fortsätter nedanför filmen.


Fokuserar bättre

När omställningen kom tyckte Kalle att det krävdes mycket tid och arbete, men att det snabbt blev rutin.

– Det har blivit vardag. Man får tänka igenom allt mycket noggrant – hur, varför… stöpa om och göra undervisningen i kortare pass. Men jag tycker att många lyssnar bättre nu än i klassrummet. Antalet intryck är nerskalat runtomkring varje elev, det finns färre saker som stör uppmärksamheten.

Eleverna ger sin syn på saken

Vi pratar med två elever, vilket i vanliga fall skulle ha varit ett bra tillfälle för fotografering eller filmning. Det visuella består nu i att Inblicks utsända pratar med en skärm med små fyrkantiga bilder av eleverna på. Även en kommunikatör får tänka om.

– Vi tycker det börjar bli tråkigt med distansundervisningen nu. Vi vill träffa kompisarna i skolan. Ibland är det svårt att uppfatta allt som sägs och då får man mejla och fråga läraren. Det är bättre att vara i skolan.

Kalle inflikar att eleverna generellt sköter distansundervisningen bra och att det till exempel går mycket bättre för många att hålla en presentation eller prata engelska inför klassen på det här sättet.

Omställningen sammanföll med praktiken för årskurs tre

Anders Jagerstam på bygg- och anläggningsprogrammet undervisar i många praktiska moment, som anläggning, gröna ytor, stensättning och vägbyggnad. Han är förstelärare med digitalisering som sitt specialområde.

– Vad gäller årskurs tre, som ju ska ta studentexamen, så var det tur i oturen att de hade klarat av sina praktiska moment när vi gick över till distansundervisning. De var på väg ut på APL, praktik. På praktikplatserna får de möjlighet att göra det som vi har övat på på skolan, så deras utbildning kommer att vara komplett när avslutningen kommer.

Viktigt att vara flexibel

Undervisningen för övriga årskurser planeras om. En del görs teoretiskt. Beroende av vilka moment som ska genomföras kan man plocka in vissa elever på skolan.

Längtar till skolan

– Jag hör nästan dagligen att eleverna längtar hit, säger Anders Jagerstam. De saknar skolan, kompisarna och till och med undervisningen. En elev sa häromdagen: ”Det har tagit så många år att förstå att det är bättre att gå i skolan är att hitta allting själv. Det är mycket bättre när läraren berättar”. Det blev jag glad för!

Ett kliv framåt för digitaliseringen

– Vi lärare jobbar i gemensamma dokument när vi samarbetar och det är smidigt med alla de digitala verktygen som underlättar i planeringen och i kontakten med eleverna. Det som vi har jobbat länge på att genomföra, det gör vi i skarpt läge nu och det är spännande!

 

Text och filmer: Annika Dacke, kommunikationsstrateg

 

Torsdag 7 maj 2020

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.