E-tjänster förenklar - tillgänglighet dygnet runt

Den 17 maj lanserade Skurups kommun den nya e-tjänsteportalen. E-tjänster förenklar för invånaren och gör det möjligt att göra sina ärenden dygnet runt, vid den tidpunkt som passar bäst. E-tjänsteportalen kan användas av alla som har någon form av e-legitimation.

Vinsterna, förutom ökad tillgänglighet, är minskad pappershantering och snabbare, enklare förlopp. För den som vill följa sitt ärende är detta fullt möjligt att göra, genom att gå in och se vad man redan har fyllt i i ett inskickat formulär. Vissa partier av e-formuläret fylls i automatiskt till följd av e-legitimationen, vilket också underlättar.

E-tjänsterna nås från startsidan på skurup.se och hanteras både på datorn och på smartphone.


Först ut av tjänsterna är:

 • Ställa sig i tomtkö (De som redan stod i tomtkö behåller sin plats)
 • Ansöka om vägbidrag
 • Ansöka om grävtillstånd
 • Ansöka om skolskjuts
 • Ansöka om VA-anslutning

Internt i organisationen har man börjat med att lansera e-tjänster för förtroendevalda, exempelvis att man på elektronisk väg kan lämna motioner.

Förenklad vardag och ökad nytta för invånaren

– Med e-tjänsteportalen vill vi förenkla vardagen, öka servicegraden och öka kvaliteten. Lanseringen av våra egenutvecklade e-tjänster är en del i vår digitaliseringsstrategi. Det som står i fokus just nu är de e-tjänster som är ämnade att vara till nytta för invånarna. Interna åtgärder enligt digitaliseringsstrategin kan exempelvis handla om digital signering av protokoll och avtal via bank-id, säger kommundirektör Marcus Willman, som påpekar att det för dem som inte kan eller vill utnyttja e-tjänsterna fortfarande är möjligt att hantera sina ärenden på traditionell väg.

– Vi inventerade var vi skulle börja och tog tag i det som ger invånarna mest, säger Terese Linander, digital verksamhetsutvecklare. Inventeringen har gjort att vi har mängder av saker att utveckla – lanseringen av portalen är bara början.

Kartläggning inleder arbetet

Terese Linander har samarbetat med de olika verksamheterna inom Skurups kommun. I arbetet med att utveckla e-tjänsterna ingår att hon tillsammans med verksamheterna kartlägger arbetsflödet och sätter fingret på vad i processerna det är som kan skapa mer nytta genom att processen digitaliseras.

– Digitalisering handlar om att förenkla människors vardag, säger Terese och ger ett vanligt exempel i digitaliseringssammanhang:

Skoleleven får en pappersblankett. Det tar en vecka innan den skrynkliga blanketten når vårdnadshavaren, sedan tar det en vecka att få tillbaka den påskrivna blanketten till skolan igen. Görs detta om till en e-tjänst försvinner många led i processen och säkerheten ökar.

Kommande e-tjänster

Ansökan om specialkost:

– Detta rör både elever och äldre, säger Terese Linander. Man behöver se till att rätt personer får rätt information. Specialkost är dessutom en hantering som innefattar flera förvaltningar.

Skolvalet:

– Det är en omfattande process, med många moment. Det är mycket information som ska in och många blanketter som ska fyllas i. Vi tar det steg för steg.

Digitalisering sker alltid i samarbete, både med verksamheterna och med invånarna.

– Det kommer hela tiden nya önskemål, som vi kanske löser längre fram. Det är en process i ständig utveckling. Det vi lägger ut idag kan förbättras på sikt och nya funktioner tillkommer.

Invånarnas åsikter och synpunkter är viktiga.

Fakta

En ny e-tjänsteportal har tagits fram i samarbete med leverantören Selfpoint. I e-tjänsteportalen har Skurups kommun samlat alla digitala tjänster som kommunen erbjuder. Tjänsterna är sorterade utifrån olika kategorier:

 • Barn och utbildning
 • Bygga, bo och miljö
 • Kommun och demokrati
 • Kultur och fritid
 • Omsorg och stöd
 • Synpunkter och felanmälan
 • Jobb och näringsliv

Under dessa kategorier ligger alla de e-tjänster som hör till respektive område.


Så här gör du:

 1. Gå in på www.skurup.se och välj E-tjänster 
 2. Välj kategori och e-tjänst
 3. Logga in med din e-legitimation
 4. Fyll i dina uppgifter
 5. Signera med din e-legitimation
 6. Klart!

Kontakt:

Terese Linander, digital verksamhetsutvecklare
0411-53 63 93
terese.linander@skurup.se


Text: Kommunikationsenheten

Film: Leif Rahnasto, digital kommunikatör

Torsdag 3 juni 2021

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.