Två kvinnor i förskolemiljö. De tittar in i kameran och ler. Mellan sig har de en handdocka i form av en pälsbeklädd uggla.

Skurups förskollärare är förebilder på Malmö universitets lärarutbildning

Forskningsprojektet Flerstämmig undervisning i förskolan påbörjades 2018, med Skurups kommun som en av åtta deltagarkommuner. Idag undervisar sex förskollärare från Skurups kommun på lärarutbildningen på Malmö universitet och sprider vidare de viktiga erfarenheterna. Så omsätts forskning i praktiken och utvecklar förskolläraryrket.

– Målet när projektet Flerstämmig undervisning i förskolan startade var tydligare koppling mellan förskolläraryrket och den akademiska forskningen, vilket i sin tur förväntades stärka förskollärarens roll och höja kvaliteten på undervisningen i förskolan, berättar verksamhetsutvecklare Marie Cornmark.

Berättelser från verkligheten gör teorierna mer konkreta

Medan projektet pågick fick Marie Cornmark frågan från Malmö universitet om kommunens förskollärare var intresserade av att undervisa på lärarutbildningen, vilket de direkt nappade på.

– Studenterna behövde mer input från verkligheten, så att säga. För studenterna betyder det allt att få veta hur det går till i arbetslivet, då blir det lättare att ta till sig teorierna, berättar Marie Cornmark. Dessutom: Det som kom fram i forskningsprojektet är så ny kunskap att den inte har nått ut i förskolorna än. Därför vet studenternas praktikhandledare än så länge mycket lite eller ingenting om de nya teorierna. Det är väldigt praktiskt att vi har fått föreläsa i filmform på grund av pandemin. Efter föreläsningen har vi haft frågestund via digitalmötesappen Teams. Studenterna kan lätt se filmerna flera gånger och visa dem för sina handledare, med intressanta diskussioner som följd.

Förutom Marie Cornmark träffar Inblick tre av de sex förskollärarna:

– Vanligtvis läser man teorin på utbildningen, sedan faller den på plats under praktiken, säger Christel Olofsson som arbetar på Ankaret.

Viktigt att berätta även om det som inte har fungerat

Det som har varit bra med att förskollärarna har föreläst har enligt den återkoppling de har fått från studenterna varit att de har fått berättelser och exempel från yrkeslivet.

– Under föreläsningarna har vi bland annat berättat om vad som har fungerat bra och hur vi gjorde, men det är också viktigt att berätta om vad som inte har funkat så bra och fundera över varför, säger Tania Videla som arbetar på Vången. Hon lägger till att man också lär sig av misstagen:

– En stor del i vår undervisningsroll är att reflektera och därmed sätta ord på vad vi gör.

Det praktiska engagerade mest

Det som har engagerat studenterna mest har enligt pedagogerna varit hur man har resonerat när man har planerat ett visst moment: ”Hur tänkte du när du valde att göra så?” har varit en vanlig fråga, berättar lärarna. ”Tycker du att det var för många i gruppen för högläsning?”, ”Var det så här du hade planerat?”

– Ja, det har varit mycket konkreta frågor. Mycket kring det praktiska, vilket ju är naturligt eftersom de först läser teorierna och sedan kommer ut på praktik, säger Christel Olofsson. Hon menar att man behöver förhålla sig flexibel till teorierna.

Den övriga gruppen instämmer:

– Målet med alla teorier som vi lär oss är att vi ska förstå hur vi bäst lär ut kunskapen. Teorin ger en djupare förståelse för hur vi bäst lyckas nå fram.

Barn lär sig på olika sätt

I projektet Flerstämmig undervisning i förskolan har det varit centralt att undervisningen sker på individens villkor, inte tvärtom.

– Barn lär sig på många olika sätt, säger Maria Lindskog som arbetar på Blåklinten. En lär sig motoriskt, en är mer estetiskt lagd och en tycker om att sitta och lyssna, medan någon vill skruva sönder ett föremål och se hur det ser ut inuti.

Alla i personalen är delaktiga i forskningsprojektet

I Skurups kommun bestämde man sig redan från start 2018 för att alla i personalen skulle vara delaktiga i forskningsprojektet.

– Det har varit en stor fördel att vi tagit med alla yrkesgrupper i förskolan, säger Marie Cornmark. Då pratar vi allihop samma språk. När vi har samma utgångspunkt ger det också djupare diskussioner.

Nya insikter

Många nya lärdomar och aha-upplevelser har kommit under forskningsprojektets gång:

– Som exempel kan jag ta musikundervisningen, säger Tania Videla. Där har jag verkligen vidgat perspektivet, från att bara ha sjungit med barnen till att utveckla nya sidor av mig själv och föra in puls, takt och klanger.

Ett omväxlande arbete

Allihop är eniga om att förskolläraryrket är ett brett och väldigt roligt jobb med många utvecklingsmöjligheter.

– Vad som helst kan ju hända under en dag!

Marie Cornmark avslutar med att konstatera:

– Vi formar ju faktiskt framtiden! Vi hjälper barnen att våga tro på sig själva, att blomma och vilja mer.

Kunskapen fortsätter spridas

I nuläget ser det ut som att Skurups förskollärare kommer att fortsätta undervisa på Malmö universitet. Dessutom sprider sig ryktet och andra kommuner har hört av sig och vill använda filmerna.

Högsta betyg till Skurups kommuns förskollärare!

Här läser du en tidigare artikel i Inblick om det spännande forskningsprojektet: https://inblickskurup.se/forskningsprojekt-hojer-kvaliteten-i-skurups-forskolor


Skurups förskolor på Skurups kommuns webbplats:
www.skurup.se/barnomsorg

Text: Annika Dacke, kommunikationsstrateg

Foto: Annika Dacke 

Torsdag 3 mars 2022

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.