En man i blålila kavaj står framför ett Pågatåg.

Fyra kommuner i gemensamt projekt som stärker konkurrenskraften hos småföretag

Merparten av Sveriges företag är småföretag eller mikroföretag, dvs färre än 50 anställda och i de flesta fall färre än 10. Nu startar kommunerna i Skurup, Svedala, Trelleborg och Vellinge ett unikt och nytänkande samarbetsprojekt för att stötta småföretagen i deras strategiska utveckling och öka företagens konkurrenskraft, lönsamhet och överlevnad.

Projektet genomförs i samarbete mellan deltagande kommuner, Region Skåne och företagarorganisationen Företagarna i respektive kommun.

Småföretag saknar oftast resurser att utveckla en ledningsgrupp som arbetar med strategiska frågor för framtiden. De är i huvudsak upptagna med operativa uppgift­er och att ”släcka bränder”. Ofta är ägare, styrelse och vd en och samma person. Detta kan liknas vid en genpool som successivt utarmas på grund av dålig tillförsel av nytt byggmaterial i form av omvärldsbevakning, strate­giutveckling, idéer och visioner. Resultatet blir att företagets långsiktiga utveckling eftersätts. Därför behövs en metod för att stötta dessa bolag i deras strategiska utveckling. Projektets namn är Genpoolen och det genomförs under hösten.

Företag från samma bransch lär av varandra

– De deltagande företagen har fler än tre anställda och färre än 25, berättar Sahand Kousha, näringslivsansvarig i Skurups kommun. Företagen kommer från branscherna handel, besöksnäring och tillverkning. Endast ett företag från vardera bransch deltar från varje kommun. Detta för att utnyttja möjligheten till nätverkande och kunskapsdelning inom branschen, något som för flera företag inom samma geografiska närområde kanske inte skulle kännas helt bekvämt.

Ledningsgrupp för nya perspektiv

Genpoolen innebär att företagsledare hjälper varandra i en skuggledningsgrupp. De slår sina kloka huvuden ihop, tillför nya perspektiv, visioner och tankesätt till varandras verksamheter. De bildar en grupp av ”Gen­poolare”.

– Att vara ägarledd kan innebära att man som företag är mycket duktig på sina tjänster, service och relationer. Det kan också innebära att man som ägare är ganska ensam och behöver en ledningsgrupp för att lyfta blicken och fatta beslut inför framtiden. Det kan som ägare vara svårt att hitta tiden till att fokusera på det strategiska.  Det är den typen av utbyte som projektet ska inspirera till. Det blir som en katalysator, kan man säga, menar Sahand Kousha. Vi ska tänka visioner, strategier och framtidsscenarion tillsammans.

Hoppas på långsiktiga effekter

Totalt deltar tolv företag inom tre branscher. Faller projektet väl ut kan det utvidgas.

– Idealscenariot är att företagen som delar bransch fortsätter att träffas regelbundet även när projekttiden är över och fortsätter utvecklas. Under projektets gång sker träffarna hos de deltagande företagen, så att man får möjlighet att lära känna varandras verksamhet och kan bli ett stöd för varandra. Kanske uppstår samarbeten exempelvis inför stora upphandlingar.

Projektet genomförs under hösten 2023 med start den 1 september.

Ytterligare information:

Sahand Kousha, näringslivsansvarig i Skurups kommun

Telefon: 0411-53 64 16

sahand.kousha@skurup.se

Torsdag 31 augusti 2023

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.