En hand håller en mobiltelefon, som fotograferar en grill med kött på.

Så har du koll på säkerheten när du grillar och eldar

Nu när kvällarna blir ljusare och graderna börjar krypa uppåt är det åter dags att ta fram grillen för en ny härlig säsong. Då kan det vara bra att ha lite extra koll på vad man ska tänka på för att grilla säkert. Tillsammans med Räddningstjänstens chef Magnus Strid vill vi hjälpa dig att göra rätt på ett enkelt sätt.  

Vi börjar med ett varningens ord angående de populära engångsgrillarna. Ibland är det så att det fortfarande glöder i kolen, även om det inte syns.

– Jag vill dra uppmärksamhet till att det förekommer att man inte har släckt engångsgrillen helt när man gör sig av med den, säger Magnus Strid. Ibland händer det att den helt enkelt buntas ihop och slängs i en soptunna, utan att den är helt släckt. Häll vatten på den och säkerställ att det verkligen inte glöder. Sedan kan du slänga den.

Oavsett om du vill grilla i naturen eller i trädgården är det viktigt att tänka på säkerheten. Här kommer några tips för att minska risken för brandspridning:

 • Använd fasta grillplatser, exempelvis de som iordningställts av kommunen.
 • Om du grillar på egen tomt bör du göra det med en grill på ben eller stativ.
 • Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material.
 • Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.

Var uppmärksam på brandrisken

För att kunna bedöma brandrisken är det viktigt att hålla sig uppdaterad om väderläget och ta del av aktuell information från myndigheterna. Om det råder eldningsförbud eller avrådan från eldning kommer detta framgå på skurup.se. Du hittar också information på lansstyrelsen.se/skane samt på krisinformation.se

Det är kommunen (räddningstjänsten) eller länsstyrelsen som beslutar om eldningsförbud. SMHI fastställer dagligen ett brandriskvärde för att bedöma hur stor risken är för eldning i skog och mark.

Följ länken för att se aktuella vädervarningar och brandriskprognoser: https://www.smhi.se/vader/varningar-och-brandrisk/varningar-och-meddelanden/brandrisk  

Appen Brandrisk Ute hjälper dig hålla koll på brandrisken i skog och mark. Med hjälp av positioneringsfunktionen i din iPhone, iPad eller Androidenhet får du prognos för aktuell och kommande brandrisk. Råd ges om du till exempel planerar att elda och grilla i skog och mark. Appen finns att ladda ned från App Store eller Google Play.

När och var får man elda?

Det finns regler man måste följa då man eldar. I kommunens lokala föreskrifter finns särskilda regler för vissa tider och platser. Är det torrt i marken kan det även utfärdas lokala eldningsförbud. För Skurups kommun gäller:

9§. Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden under perioden 1 april–30 september. För valborgsmässoeld och liknande krävs dispens av myndighetsnämnden för miljö- och byggnad. Tillstånd kan krävas, inom områden för detaljplan, av Polismyndigheten.

Övrig tid av året får eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår. Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även i kommunens renhållningsordning. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter. Kontakta räddningstjänsten vid eldning.

– Det är viktigt att tänka på att inte elda efter mörkrets inbrott. Människor reagerar på brandröken och kan de inte lokalisera varifrån den kommer så ringer de oss och vi rycker ut i onödan.

Undvik att elda trädgårdsavfall

Vid eldning finns alltid en risk för störningar i omgivningen, särskilt i tätbebyggda områden. Eldning bör alltid ske på ett sådant sätt att störningarna minimeras så långt det är möjligt. Att själv elda trädgårdsavfall är olämpligt av miljö- och hälsoskäl, och kommunen har också fått ta emot klagomål. Vi rekommenderar dig som har möjlighet att kompostera trädgårdsavfallet. Kommunen erbjuder också flera andra alternativ för att bli av med avfallet.

– Även om du säkerställer att det är fritt runtomkring när du vill elda trädgårdsavfall, är det kanske inte så att dina grannar uppskattar att få brandrök på sin upphängda tvätt, eller att det blåser in rök på dem när de är i sin trädgård. Egentligen är eldning i trädgården lika mycket en miljöfråga som en fråga om brandsäkerhet, säger Magnus Strid, chef för Räddningstjänsten Trelleborg, Vellinge och Skurup.

Tänk på detta innan du eldar

Ingen risbränning får ske om det är eldningsförbud utfärdat. Med "ris" menas vanligt trädgårdsavfall (gräs, kvistar och grenar).

Innan du eldar är det bra att tänka på följande:

 • Sopor får inte eldas upp! Detsamma gäller målat och impregnerat trä.
 • Säker eldning sker i exempelvis en plåttunna.
 • Välj eldningsplatsen med omsorg. Rensa runt om och förebygg brandspridning.
 • Det blir mycket rök av våta löv och annat trädgårdsavfall. Detta kan irritera grannarna.
 • Håll ett öga på vindriktningen. Avbryt eldningen om vind ligger mot allmän väg eller annan bebyggelse.
 • Ha en kratta tillgänglig, den är bra för att jämna ut och begränsa eldens framfart.
 • Ha vatten tillgängligt, exempelvis genom att dra fram trädgårdsslangen och ha ett par fyllda hinkar till hands.
 • Använd grova handskar och spade för att säkert kunna jobba med riset.

 

Byggavfall ska köras till återvinningen

– Vi märker tendenser till att det eldas byggavfall, säger Magnus Strid. Det finns risk att röken som utvecklas är giftig och jag vill betona att byggavfall ska köras till återvinningscentral.

Släck ordentligt

När du eldat klart är det viktigt att släcka ordentligt. En metod som brukar fungera bra är att låta brasan brinna ner till en glödhög som sedan krattas ut. Dränk glöden i vatten så att den släcks ordentligt.

Polistillstånd för bål

Vid bål och större bränning bör Polisen först kontaktas eftersom det kan krävas tillstånd, särskilt om det gäller offentliga platser som ligger inom detaljplanelagt område. Det kan även krävas dispens från myndighetsnämnden för miljö och byggnad.

För mer information om vad som gäller vid bål och större bränning se skurup.se/eldasakert.

Frågor

Om du har klagomål eller önskar ansöka om dispens angående eldning är du välkommen att kontakta Myndighetsenheten miljö och byggnad. Frågor om eldningsförbud och brandsäkerhet besvaras av Räddningstjänsten.  

 

Torsdag 30 mars 2023

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.