Orange himmel och ett bergslandskap i lila. En ensam vandrare med ryggsäck står på toppen av en höjd. Text: Är du utvald?
1/2

Påverka kommunens utveckling genom medborgarundersökningen

Utskicken av informationsbrev och inloggningsuppgifter till SCB:s medborgarundersökning är i full gång. Över 200 000 invånare har möjlighet att tycka till om sin kommun när SCB:s årliga medborgarundersökning nu drar igång. Om du är en av dem har du fått ett brev.

Frågorna handlar bland annat om kommunen som en plats att leva på och om kommunens service. Det är kommuninvånarnas uppfattning som vi är intresserade av. I år finns det också nya frågor om integration och jämlikhet. Är du en av dem som fått eller får enkäten hoppas vi att du vill vara med att påverka utvecklingen av vår kommun.

Läs mer om medborgarundersökningen på skurup.se. Du finner länken på startsidan under tiden som undersökningen pågår.

Ålderstaket har tagits bort

Förutom nya frågor kan bredare åldersgrupper lämna svar i undersökningen. Den övre åldersgränsen har tagits bort helt och det innebär att även personer över 84 år kan delta.

Ger en inblick i hur invånarna upplever servicen

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns även frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.


De nya frågorna i undersökningen handlar om hur invånare upplever att kommunen arbetar för att förbättra integration och delaktighet. I undersökningen ställs även frågan: "Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att minska diskrimineringen i samhället?"

Fakta: SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är. Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets undersökningsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Sammanlagt 161 av landets 290 kommuner deltar i undersökningen i år, vilket är ett rekordhögt antal jämfört med tidigare år.

 

 

Torsdag 2 september 2021

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.