Underarm och hand som trycker på en glad emoji-knapp. Det finns även en neutral och en ledsen emoji-knapp.

Påverka kommunens utveckling genom medborgarundersökningen

Utskicken av informationsbrev och inloggningsuppgifter till SCB:s medborgarundersökning är i full gång. I årets omgång deltar 100 kommuner och totalt kommer ca 108 800 personer ingå i urvalet. Om du är en av dem har du fått ett brev.

Frågorna handlar bland annat om kommunen som en plats att leva på och om kommunens service. Det är kommuninvånarnas uppfattning som vi är intresserade av. Är du en av dem som fått eller får enkäten hoppas vi att du vill vara med att påverka utvecklingen av vår kommun.

Läs mer om medborgarundersökningen på skurup.se. Du finner länken på startsidan under tiden som undersökningen pågår.

Coronafrågor nytt inslag i SCB:s medborgarundersökning

I år får deltagarna dessutom svara på frågor om coronapandemin.

"Hur mycket har du personligen påverkats av coronapandemin och dess konsekvenser?"

"Vad tycker du om de åtgärder som kommunen vidtagit med anledning av coronapandemin?"

"Vad tycker du om de åtgärder som myndigheter, riksdag och regering vidtagit med anledning av coronapandemin?"

Det är några av frågorna som ställs till 118 800 personer i 100 kommuner.

– Det är första gången på tio år som vi har med nya frågor i medborgarundersökningen. Med tanke på vilken stor påverkan coronapandemin haft på människors liv och vardag tyckte vi att det var viktigt att ha med frågor om den i årets enkät, säger Amanda Hansson, undersökningsledare på SCB.

Ger en inblick i hur invånarna upplever servicen

SCB:s medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till kommunernas verksamheter: hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunernas arbete.

Fakta: SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är. Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska, finska eller spanska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets undersökningsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

I årets omgång deltar 100 kommuner och totalt kommer 118 800 personer ingå i urvalet.

 

Torsdag 3 september 2020

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.