Två personer står utanför Heminsatsernas hus. De titta på en mobiltelefon tillsammans.

Mobilen öppnar dörrar och ökar säkerheten i hemtjänsten

Visste du att hemtjänstpersonalens mobiltelefoner ger dem tillgång till allt ifrån elektronisk nyckel till vårdhandbok, anteckningar om genomförda åtgärder och förändringar i kundens hälsoläge? Med mobilen som redskap har hemtjänsten under de senaste åren blivit både mer effektiv och tryggare för kunderna.

– En jättestor fördel vad gäller säkerheten för kunderna ligger i det elektroniska låset Phoniro, berättar Anett Jönsson, administratör på individ- och omsorgsförvaltningen. Förut, när en kund utlöste trygghetslarmet, åkte personalen först till en central där nyckeln till varje individs bostad förvarades och sedan vidare till kunden. I dag kan vi ta oss till kunden direkt, utan mellansteg. Det är mycket tryggare för individen att vi snabbt tar oss till bostaden och låser upp dörren med hjälp av appen på telefonen.

Förberedelse inför varje besök

Hemtjänstpersonalen arbetar med en mängd appar. Varje telefon är låst och öppnas med en pinkod, sedan har varje enskild app en egen inloggningskod. Och med hjälp av GPS:en på telefonen är det lätt att hitta till kunder som en kollega åker till i vanliga fall.

– När jag kommer fram till kunden tittar jag igenom vad min kund behöver just idag, så att jag är förberedd när jag kommer in i bostaden, säger undersköterska Marija Biscan.

Effektiv informationsdelning

Via telefonen kan personalen se, föra in och dela med sig av en mängd information, som det annars skulle behövas både skrivbordsarbete och möten till.

– Jag har tillgång till alla som arbetar samma skift som jag, alla typer av scheman, nya händelser som att vi behöver hjälpa någon med ett hastigt uppkommet ärende, vi ser om kundens hälsoläge har förändrats enligt vad den har fört in som senast besökte kunden och i samband med varje besök för vi in vilken åtgärd vi genomfört.

Individen står i centrum

Individen står i centrum när det salutogena synsättet genomsyrar hemtjänsten, det vill säga att individen ska ges möjlighet att leva ett fullvärdigt liv utifrån de förmågor och självständighet som hen besitter.

– Därför visar jag alltid kunden vad jag skriver in, berättar Marija Biscan. Jag läser högt det som jag signerar i samband med genomförd insats, så kunden ser att det stämmer. Och vill kunden veta när nästa person kommer så tittar jag i appen och berättar när det är.

Säkrare processer innebär service med högre kvalitet

Före digitaliseringen skrevs mycket in på kontoret, vilket kunde ske ett par timmar efter genomfört besök och man rapporterade åtgärder för flera kunder.

– Säkerheten är mycket större nu, säger tillförordnad enhetschef Fredrik Hammarqvist. Vi vill leverera med högsta möjliga kvalitet, vi vill ge så bra service som möjligt och med apparna i telefonen ökar säkerheten och tryggheten för kunderna samtidigt som det är lättare för personalen att stämma av och genomföra det administrativa mer effektivt. Alla vinner på digitaliseringen. 

 

Länk: Läs om hemtjänsten i Skurups kommun på skurup.se

 

Text och foto: Annika Dacke, kommunikationsstrateg

Fredag 3 november 2023

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.