Bostäder för alla livsstilar på Västeräng

Nu står det klart att inflyttningssugna och Skurupsbor kan se fram emot den variation i utbudet på Västeräng som inleddes med fribyggartomterna på Ängsgatan. Under de närmaste åren kommer området att växa fram - med bostadsrätter med egen pool, parhus, lägenheter och radhus.

Följ länken för att läsa om vad som händer på Västeräng efter hand som ny information kommer.

– Totalt sett kommer det att skapas ca 170 bostäder och ytterligare 60 i och med det särskilda boendet för äldre, så området är ju en väsentlig del i Skurups tillväxt, säger Eva-Marie Engström, chef för Serviceförvaltningen.

Intressant för familjer

– Med tanke på att det även kommer att finnas en nyetablerad förskola i området, och en grundskola finns i planeringsstadiet i etapp 2, tror vi att projekten kommer att vara mycket intressanta för familjer, säger Eva-Marie Engström.

Området Västeräng har funnits med i förvaltningens planeringsarbete sedan 2016 då marken köptes in av kommunen.

– Det är såklart jätteroligt att vi nu har markanvisningsavtal på plats med flera olika bostadsaktörer, som alla har lite olika inriktning på sina projekt, säger Eva-Marie Engström.

Variationsrikt område

– Sedan det inledande planeringsarbetet har visionen för Västeräng varit att skapa ett variationsrikt område med olika typer av bostäder och olika former av gestaltning och arkitektur. Särskilt viktigt har varit den nya bebyggelsen längs med Västergatan där förhoppningen varit att den ska upplevas som en del av tätorten. Områdets infart, Västerängs allé, har också varit viktig vilken kommer läggas intill den befintliga vägen och kantas av en allé precis som idag, säger planarkitekt Ashley Andersson.

Längst ner på vägen kommer den befintliga Saritslövsgården skymta och minna om områdets enskifteshistoria.

– Småskalig radhusbebyggelse planeras på vardera sida om Västerängs allé och likt en bygata ska bebyggelsen rama in och ha huvudentréerna riktade mot huvudgatan för att skapa ett livfullt gaturum. De valda byggaktörernas förslag går helt i linje med denna vision, säger Ashley Andersson.

 

Nedan presenteras kort de aktörer som Skurups kommun har ingått markanvisningsavtal med i etapp 1 av utbyggnaden av Västeräng.
Stjernplan bygger stilsäkert bostadsrättsområde med gemensam pool på tomten Smörbollen 3

Stjernplan bygger ett 60-tal lägenheter i bostadsrättsform med gemensam pool på Smörbollen 3 i samarbete med arkitekt Jonas Lindvall. Stjernplan beskriver att målgruppen är en köpare med höga krav på boendekvaliteter, arkitektur och boendemiljö.

– Kombinationen av Jonas Lindvalls förmåga att skapa unika miljöer med hög arkitektonisk kvalitet och Stjernplans erfarenhet av att realisera bostadsprojekt är bästa möjliga förutsättning för framåtblickande bostäder på Västeräng. Nu undersöker vi möjligheterna att hitta byggmetoder som gör det rationellt att bygga och attraherar målgruppen, säger Stjernplans David Lundqvist.

 

Optimala Hem-gruppen bygger parhus med egen täppa för 65+ på tomten Ängsullen

Projektet innehåller 16 bostäder fördelade på åtta parhus. Varje bostad kommer att vara cirka 100 välplanerade kvadratmeter och de är grupperade två och två, spegelvända.

– Parhusen på Ängsullen tänker vi oss attraherar dem som flyttar från sin stora villa och vill bo mer lättskött, lite mindre och tillgängligt, säger Optimala Hems Anders Bolltoft.  

 

Hansson-gruppen bygger radhus med kvartersgata på tomterna Prästkrageoch Ängsullen

24 radhus planeras inom kvarteren på bägge sidor om områdets huvudgata – Västerängs allé. Huskropparna är utformade med varierande höjder och fasadfärger.

Hansson-gruppen berättar att husen är utformade för att passa både den som köper hus första gången och den som redan bor i hus. De passar lika bra för den växande barnfamiljen som för dem som efter kanske många år i villa önskar ett mindre boende, men ändå bekvämt och med lättskött trädgård.

 

MT Syd bygger på tomten Vallmon

MT Syd kommer att bygga två olika former av bostäder inom kvarteret Vallmon. Närmast Västerängs allé blir det ett u-format flerbostadshus i tre plan som rymmer ca 40 bostadsrättslägenheter. Det planeras både tvårums- och trerumslägenheter och alla får en balkong. Byggnaden är utformad så att en skyddad innergård skapas i söderläge. Huset får en gråskiftande tegelfasad.

Närmast den pågående byggnationen av villor på Ängsgatan planeras radhus. Det blir sex stycken friköpta (egna hem), i två våningar. Även dessa kommer bli teglade och skifta i färg för vartannat radhus.


Följ länken för att läsa om vad som händer på Västeräng efter hand som ny information kommer.

Torsdag 5 november 2020

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.