Joakim Wollin i grå kavaj, svart väst, vit skjorta. Han vitgrått skägg och hår. Bakom honom går en cykelstig med en allé som ger djup i bilden. Höstlöv.

Nye IFO-chefen: "Det ska vara enklare att be om hjälp"

I början av oktober blev Joakim Wollin ny chef för Individ- och familjeomsorgen. Inblick träffar honom för att höra hur han vill utveckla socialtjänsten i Skurup. 

– Jag anser att vi behöver bli mycket tydligare utåt med vad vi gör och varför vi gör som vi gör, säger han och fortsätter: Jag hoppas och tror att det kommer att märkas framöver att vi vill skapa en större öppenhet med vår verksamhet. Givetvis behöver vissa delar vara utan för mycket insyn på grund av sekretessen, men stora delar kan vi vara mer öppna med. 

Flytt ger samverkansvinster

En annan stor förändring är att Individ- och familjeomsorgen kommer att flytta sin verksamhet till nya lokaler på Gummifabriken.

– Jag är övertygad om att detta kommer att bli bra för alla kommuninvånare i Skurup då vi får stora samverkansvinster med andra verksamheter inom kommunen. Bland annat kommer vi att dela lokaler med fritidsgården och elevhälsans personal, berättar Joakim Wollin.

Mer ändamålsenliga lokaler

– Självklart blir det också mycket positivt för vår verksamhet att vi får nya fräscha lokaler som är mer ändamålsenliga än de vi sitter i nu. Detta är verkligen en stor satsning på vår verksamhet från politiken och förvaltningsledningen, framhåller Joakim Wollin.

Satsar på förebyggande arbete

Joakim Wollin berättar vidare att det förebyggande arbetet kommer att bli allt viktigare.  

– Vi kommer att satsa mycket mer på tidiga insatser i form av råd och stöd. Nyligen presenterades förslaget till den nya socialtjänstlagen som kommer att träda i kraft om något år. Där framgår tydligt att vi ska satsa på det förebyggande arbetet och därför vill vi starta igång det redan nu.

Enklare att be om hjälp

Rent konkret innebär det att man som kommuninvånare kan få betydligt mer stöd och samtal utan att det behöver göras en utredning innan. Det kan handla om allt från föräldrastöd till hjälp i missbruksfrågor med mera.

– Vi tror att detta kommer att göra det enklare att be om hjälp när det inte behövs så mycket bedömningar som tidigare, säger Joakim Wollin.  

Vill vidareutveckla socialtjänsten

Joakim Wollin betonar att Individ- och familjeomsorgen är ett område som måste fungera för att kommuninvånarna ska få det stöd de behöver.

– Jag ser verkligen fram emot att få vara med och vidareutveckla socialtjänsten i Skurup.  


Fakta: Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen består av alla delar inom socialtjänsten som rör barn, ungdomar, vuxna och familjer. Här finns bland annat:

  • försörjningsstöd
  • stöd till familjer
  • missbruksfrågor
  • våld i nära relationer  
  • alla utredningar och insatser som rör barn

 

Följ länken för att läsa mer om Individ- och familjeomsorgen

Torsdag 5 november 2020

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.