En vacker stig under en allé i höstfärger

Personligt ombud är ett stöd i vardagen vid psykisk funktionsnedsättning

Den som är över 18 år och har någon psykisk funktionsnedsättning med betydande svårigheter i vardagen kan få hjälp av ett personligt ombud. Det personliga ombudet ger råd och stöd vid kontakt med sjukvård, socialtjänst och andra myndigheter. Personligt ombud är en kostnadsfri service och all kontakt sker på frivillig basis.

– Ett personligt ombud arbetar på uppdrag av den enskilda personen. Syftet är att tillvarata individens intressen och samhälleliga rättigheter, säger Liz Kyrklund, nytillträtt personligt ombud i Skurups kommun.

Råd och stöd

– Som personligt ombud kan jag ge råd och stöd vid kontakt med psykiatri, sjukvård, socialtjänst och andra myndigheter och instanser, berättar Liz Kyrklund.

Individuellt anpassat 

– Stödet anpassas efter individens behov och grundar sig i den överenskommelse som upprättas mellan individen och det personliga ombudet. All kontakt sker på frivillig basis.

Fakta: Personligt ombud

  • Ett personligt ombud är en kostnadsfri service som är enkel att ansöka om.
  • Det personliga ombudet omfattas av sekretesslagen och för inga journaler.
  • Stödet är tidsbegränsat, vilket styrs av överenskommelsen mellan individen och det personliga ombudet, och kan därför variera utifrån den enskildes behov. Det är sedan möjligt att ansöka om ny kontakt om ett nytt behov uppstår.
  • Ett personligt ombud är en service som kommunen kan välja att erbjuda och det finns därför ingen lagmässig skyldighet att ta sig an uppdrag som inte faller inom ramen för denna service.


Kontakt:

Liz Kyrklund, personligt ombud
liz.kyrklund@skurup.se
0738-56 01 16

Torsdag 3 september 2020

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.