Två fack i plansilon. En betonglplatta på marken. upprättstående betongblock som avdelare mellan facken. Det vänstra facket har innehåll som är täckt med grus på ytan och mattor i rutmönster.

Den nya plansilon ger värdefulla kunskaper inför arbetslivet

Med en nybyggd plansilo arbetar Nils Holgerssongymnasiets elever med ensileringsteknik så som den ser ut till 99 procent på arbetsmarknaden. 

Det första stora projektet sedan Skurups Jordbruks AB gick upp i Nils Holgerssongymnasiet är genomfört. Under sommaren togs den 30 meter djupa och tre meter höga plansilon i bruk.

- Utifrån elevernas upplevelse är det lättare att köra in fodret och ensileringsmetoden blir tydligare för dem, säger tillförordnad rektor Eva Lidén.

Ensilering – så funkar det!

Ensilering är en metod för att göra klippt vall (ängsmark) eller andra växter till foder till nötboskap. Det som skördas läggs i ett av de tre facken i silon och täcks med plast, grus och ett hinder för fåglarna. Plasten både skyddar ensilaget och håller vatten borta. Gruset fungerar som en tyngd som pressar ihop ensilaget och skapar en lufttät miljö. Ensilaget ligger och mognar tills det används som foder till djuren. Markplattan har ett fall så att pressvattnet rinner ut i en gödselbrunn och inget vatten blir stående och skadar ensilaget.

Renligheten är avgörande

- Renligheten är A och O vid ensilering, berättar driftansvarig Anders Rewin. Miljön måste vara hygienisk, annars håller fodret inte den kvalitet som krävs och vi kan inte ge det till djuren. Alla maskiner som används för att köra fodret till silon tvättas noga och kan endast användas för detta under tiden som arbetet pågår. Vi kan inte använda dem till något annat utan att de måste tvättas igen. Arbetssättet är viktigt för eleverna att lära sig för det är så man arbetar till 99 procent när de kommer ut och börjar jobba.

Snart är silon full

Silon är inte helt fylld än, men det är snart dags för en fjärde skörd.

- Den kommer att bli fylld, trots att sommaren inte höll måttet, säger Anders Rewin. Majs- och gräsensilage är på plats och nästa skörd kommer att bli korn. Det kommer att användas till kombinerat grov-/kraftfoder.

 

Text: Annika Dacke, kommunikationsstrateg

Foto: Jörgen Andersson, Nils Holgerssongymnasiet

 

Torsdag 31 augusti 2023

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.