Område på södra sidan om järnvägsspåret vid Rydsgårds station

Rydsgårds stationsområde utvecklas

Skurups kommun inledde den 31 augusti 2020 arbetet med att utveckla och bygga vägar, gång-/cykelvägar, parkeringar med mera inom området på södra sidan av Rydsgårds station.

 

Arbetet innebär ett stort lyft för hela Rydsgårds stationsområde och beräknas vara färdigt i februari 2021.

De åtgärder som kommer att genomföras är:

  • Asfaltering av vägar och ny anslutning till Västra Storgatan.
  • 60 asfalterade parkeringsplatser.
  • Asfalterade gång- och cykelvägar.
  • 24 nya cykelparkeringar under tak med ramlås.
  • Offentlig tillgänglighetsanpassad toalett.
  • Plantering av träd och buskar och anläggning av grönytor
  • Bullerplank utmed spåret.
  • Läggning av vatten- och avloppsledningar.


Arbetena påverkar trafik (rödmarkerade gator är avstängda) och parkeringsmöjligheter, läs mer på www.skurup.se/vagarbete.

Flygbild som visar området söder om järnvägsspåret vid Rydsgårds station

Vi tackar alla Rydsgårdsbor och pendlare för er förståelse och hänsyn under byggtiden och hoppas att ni, liksom vi, ser fram emot ett nytt och fint stationsområde!

 

Torsdag 3 september 2020

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.