Säkerhetssamordnare Sebastian Meglic går gatan fram i centrala Skurup. Det snöar. Sebastian har svart jacka och mörka byxor.

Så samverkar Skurups kommun och polisen för att öka känslan av trygghet

Varje år genomför polisen trygghetsmätningar. Invånarnas enkätsvar ger en bild av hur trygg man känner sig där man bor och rör sig. 2021 års resultat visar på en något försämrad känsla av trygghet totalt i Skurups kommun. Säkerhetssamordnare Sebastian Meglic berättar vad som tros ligga bakom den ökade oron och hur Skurups kommun arbetar för att öka känslan av trygghet i samhället. 

– Det är viktigt att komma ihåg att vi trots en ökning av oron ligger väldigt bra till, säger Sebastian Meglic. Skurups totala problemindex ökade till 2,09 i 2021 års mätning från 1,91 år 2020. Det är framför allt i delområde Rydsgård som vi ser den ökade oron.

Vad är det som har förändrats, som tros ligga till grund för detta?

– Under 2021 inträffade händelser som vi antar påverkar den allmänna uppfattningen om tryggheten i kommunen, med bland annat upprepad skadegörelse, våldsbrott och stenkastningar längs E65:an.

Skurups kommun samverkar med polisen. Veckovisa avstämningar styr bland annat var trygghetsvärdarna rör sig.

Vad ser vi för resultat av denna samverkan?

– Ja, veckovisa avstämningar mellan kommun och polis äger rum för att vi ska få en gemensam lägesbild. I denna samverkan har även tidiga informationsinsatser kunnat sättas in för att förhindra pågående trender som äggkastning mot bostäder och så kallad boffning (sniffning) av deo-spray. Bland annat arbetar fältsekreterarna med informationsutskick till vårdnadshavarna, som i fallet med boffningstrenden.

Kameraövervakningen av Pågatågsstationerna i Skurup och Rydsgård kom på plats under hösten och vi har skickat in en ansökan om övervakning i Stadsparken, men den fick kommunen dessvärre avslag på av Integritetskyddsmyndigheten (IMY). En inventering och genomgång av kamerautrustningen på kommunala skolor påbörjades förra året och fortsätter under 2022.

Vi förväntar oss att kamerorna på Pågatågsstationerna ska minska nedskräpningen och skadegörelsen där. Problemet med nedskräpning upplevs som värre i Rydsgård än i Skurup och Skivarp. I Skivarp ser vi till och med att man tycker att problemet med nedskräpning har minskat.

Vad gäller skadegörelse har både trygghetsvärdar och polis haft hög närvaro i Rydsgård under det gångna året. Kan du berätta något om det?

– Kommunen som helhet har index 2 vad gäller uppfattningen om skadegörelsen, vilket är oförändrat jämfört med år 2020. Här sticker Rydsgård ut med index 5, en ökning med tre platser jämfört med mätningen för 2020. I Rydsgård har det varit mycket skadegörelse som synts på allmänna platser, som tågstationen med krossade rutor i väntkurer på perrongerna. Under sommaren 2021 fick polisresurserna styras till E65 på grund av stenkastning mot bilister.

De senaste årens mätningar har visat oro över buskörning och narkotika. Hur ser du på utvecklingen på de två områdena?

– Generellt finns det en oro för förekomsten av narkotika och alkoholmissbruk. Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen, bilar som kör för fort och buskörning hamnar på index 3 totalt i kommunen och dessa siffror är oförändrade medan Rydsgård sticker ut med index 5 och 4 på de nämnda punkterna.

Om vi tittar på förhållandet mellan oron för att utsättas för brott och den faktiska risken att utsättas, hur ser det ut då?

– Vad gäller den faktiska utsattheten för brott ligger vi på mycket lågt index 0 eller 1 i kommunen som helhet. Andelen som inte har varit utsatt för något som helst brott är mellan 73–85 procent, där Skurup är sämst och Abbekås bäst. Anmälningsgraden har ökat från förra året i kommunen som helhet, vilket är positivt.

I Skurup och i Rydsgård oroar man sig för att råka ut för inbrott i bostad eller bil och förråd och att bli överfallen eller misshandlad i sitt område. Generellt upplever kvinnor mer otrygghet att utsättas för brott än män gör.

Var kommer oron ifrån?

– Under året har det förekommit en del inbrott i bland annat bostäder, butiker och förråd. Preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet visar att antalet inbrott i bostäder ökat från 27 stycken år 2020 till 35 stycken år 2021. Detta tros påverka människors oro över att utsättas för brott. Polisen har vid flera tillfällen uppmärksammat inbrottstrenden via media för att skapa medvetenhet och ge allmänheten möjlighet att skydda sig bättre.

Hur kommer Skurups kommun och polisen att agera för att få kurvan att svänga?

– Under 2022 kommer kommunen och kommunpolisen att intensifiera arbetet med att skapa grannsamverkansgrupper.

På Polisens webbplats kan du läsa mer om trygghetsmätningen och där finns också en redogörelse för resultaten

Följ länken till Trygg & säker på Skurups kommuns webbplats.

Där kan du läsa om:

  • Så minskar du risken för inbrott i din bostad
  • BRÅ, Brottsförebyggande rådet
  • Kamerabevakning
  • Räddningstjänst
  • Tips och råd för din egen krisberedskap
  • Tips och råd för din egen säkerhet
  • Trygghetsvärdar
  • VMA – Viktigt meddelande till allmänheten
  • Våga agera

 

Text och foto: Annika Dacke, kommunikationsstrateg 

Torsdag 3 februari 2022

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.