PAppersark med text på ligger på ett vitt bord. Händer syns i bild, som hanterar arken. Kontorsmiljö.

Satsningar för mer effektiv upphandling

Skurups kommun satsar på att vara en attraktiv affärspartner och önskar att fler företag ska ta del av den offentliga affären. För att stärka verksamheten på upphandlingsområdet har ett upphandlingsutskott etablerats och ytterligare en upphandlare rekryterats. Åtgärderna kommer sammantaget att leda till högre tempo i upphandlingsförfarandet, tydligare kravställning och bättre kontraktsefterlevnad.

 

När kommuner, regioner, myndigheter köper in varor och tjänster sker detta genom lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen är utformad för att öppna offentliga inköp för konkurrens och minimera risker för korruption. Detta ökar nyttan av skattepengarna, vilket är målet med Skurups kommuns satsning.  

Ökade möjligheter till uppföljning

Thomas Bruno, en av två upphandlare i Skurups kommun, menar att det i samband med varje upphandling kommer att finnas mer tid för kravställningarna.

- Med det nya upphandlingsutskottet får vi en bättre möjlighet att följa upp upphandlingsarbetet, vilket i sin tur kommer att innebära positiva effekter för företagen som lämnat in anbud. Utskottet kommer primärt att jobba med policyfrågor och mer övergripande – och inte gå in i enskilda upphandlingar, säger Thomas Bruno.

Olof Jönsson ansluter till teamet och förstärker det operativa arbetet.

- Öppenhet och likabehandling är bärande principer. Alla potentiella leverantörer ska ha tillgång till samma information och samma chans att lämna ett konkurrenskraftigt anbud.

Under tiden som en upphandling annonseras finns det möjlighet att ställa frågor. Och sedan, när upphandlingen resulterat i ett kontrakt med en leverantör, ska avtalet förvaltas och affären granskas.

Uppföljning är en viktig del av upphandlingsprocessen för att man ska kunna se om leveransen stämmer överens med det utlovade. De kravställningar vi utgått från ska kunna följas upp, säger Olof Jönsson.

Kännedomen om den offentliga affären är låg

Inköp inom offentlig sektor i Sverige uppgår till mer än 800 miljarder kronor årligen. Trots de enorma siffrorna finns det fortfarande förhållandevis låg kännedom bland små och medelstora företag om hur man tar del av den offentliga affären.

Satsar på utbildning  

- Eftersom det ligger i Skurups kommuns intresse att få in så många anbud som möjligt i upphandlingarna har vi satsat på utbildning och bättre information. Det ska vi givetvis fortsätta med och överbrygga tröskeln som många ser att det är svårt och komplicerat, säger Thomas Bruno.

Tidigare artikel i ämnet:

https://inblickskurup.se/valkomnar-att-fler-foretag-lamnar-anbud-i-upphandlingar

 

Text:

Leif Liam Rahnasto, digital kommunikatör

Annika Dacke, kommunikationsstrateg
 

Torsdag 31 augusti 2023

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.