Exempelbild på hur en förskola kan se ut. Byggnaderna är gråa och liggande rektangulära. Fönstren är höga och ramas in av rött eller svart. En lekplatsmiljö i förgrunden.

Skurup först i Sverige med nytt förskolekoncept

Skurup blir första platsen i Sverige där Norlandia genomför ett nytt förskolekoncept med den skräddarsydda bygglösningen Cubicity, som innebär att varje byggnad anpassas till platsen och till verksamhetens behov. Lagom till höstterminen 2022 kan barnen stiga in i den nyckelfärdiga förskolan på Västeräng.

Följ länken för att läsa mer om området Västeräng

Västeräng är Skurups kommuns största nya stadsdelsbygge sedan 1970-talet, en yta på 20 hektar på pendlingsnära läge som kommer att bebyggas med en rad olika bostadsformer, förskola och naturområde. 

-  Det är fantastiskt roligt att kunna välkomna Norlandia till Skurups kommun. Etableringen är ett kvitto på kommunens växande attraktivitet och den potential som håller på att förverkligas. Norlandia kommer att bidra till en ökad valfrihet och variation i förskoleutbudet i kommunen för såväl medarbetare, som föräldrar och barn, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M).

Anpassningsbara moduler

En fristående förskola kommer att etableras på den ca 7 000 kvm stora tomtytan Smörbollen 1. Skurup blir första platsen i Sverige när Norlandia förskolor i samarbete med AMW-gruppen lanserar nya konceptet Cubicity förskolebyggnader. Konceptet går ut på att varje byggnad anpassas till den aktuella tomten och enligt de unika behov som präglar verksamheten.

- Med ett modulsystem som bygger på att kombinera kubformade huskroppar på olika sätt är möjligheterna till anpassning oändliga, berättar etableringsansvarig Bengt Myhrman från AMW-gruppen, som uppför byggnaden. Varje centimeter har ett syfte i verksamheten. Vi har märkt ett stort intresse för att bygga på det här sättet och Skurup är först ut med att genomföra en förskolebyggnad.

Verksamhet och byggnad i nära samspel

Cubicity-lösningarna handlar om att ta hela byggnaden i anspråk och så långt som möjligt integrera byggnad med verksamhet – man kan exempelvis ha en köksträdgård på taket, där barnen kan vara med och odla. Byggnadernas konstruktion gör att fönsternischerna kommer att bli så pass tjocka att man kan ha stående arbetsytor för små barn, så att de kan titta ut samtidigt som de leker och pysslar.

Utemiljön är av stor betydelse och kommer att erbjuda mängder av lekredskap i miljösmarta material och förskolan kommer att ligga precis intill det stora parkområde som planeras på Västeräng.

Ökad valfrihet för Skurupsfamiljerna

- Jag ser det som mycket glädjande att Norlandia väljer att etablera sig i Skurups kommun. Detta kommer att öka valfriheten inom förskoleverksamheten till nytta för kommuninvånarna, säger kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Lars Nyström (SD).

Text: Annika Dacke, kommunikationsstrateg

 
Torsdag 3 september 2020

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.