Blå lastbil och byggmaterial

Skurup har framtiden för sig:
"Vi växer i den nya kostymen!"

Nu är vi 16 000 invånare som har valt att kalla Skurup sin hemkommun. Hur ska vi göra för att hålla jämna steg med de ökade behoven av skolor, bostäder och infrastruktur? Kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M) berättar vad som kommer att hända framöver.

– Växer man snabbt måste övrig service hinna med. Vi håller på och förverkligar flera stora investeringar och kan med gott självförtroende säga att vi har framförhållning i arbetet. Många kommuner konstaterar behovet när det redan uppstått men vi håller jämn takt, eller till och med tar höjd för utvecklingen som kommer – vi växer i kostymen!

Inom näringslivet är det ett flertal intressanta etableringar på gång – Willys öppnar på Skurups handelsplats 2022, Byggmax kommer också till Skurup och kommunens största privata arbetsgivare Postpac utreder förutsättningarna för att bygga en ny anläggning i närheten av återvinningscentralen.

Med denna tillväxt – finns det mark till alla?

– Tillgången på mark för bostäder är god, förutom möjligen i Abbekås, där Skurups kommun inte äger speciellt mycket mark och det finns ett strandskydd att ta hänsyn till. Men för industri och handel är det svårare att hitta nya tomter och vi kan just nu inte tillgodose efterfrågan, men vi har pågående dialoger med markägare och med Länsstyrelsen. Vi tackar stora aktörer som Ekdahl Miljö och Swedish Agro för möjligheterna deras verksamheter innebär för samhället, men de var två stora markköpare och nu behöver vi utveckla den markreserv vi har.

Vi kommer att riva Mariaskolan, Mackleanskolan och Hallenborgskolan, då byggnaderna ersätts av nybyggda skolor. Rivningen av Mariaskolan och Mackleanskolan påbörjas innan sommaren. Hallenborgskolan rivs under sommaren 2022. Mariaskolans mark uppgår i Prästamosseskolans utemiljö. På Mackleanskolans mark blir det flerbostadshus och på Hallenborgskolans blir det villatomter.

Alldeles nyligen beslutade kommunfullmäktige att det kommer att byggas en grundskola och en idrottshall i den södra delen av Västeräng.

Skurups handelsplats kommer snart att vara fullbelagd. Vad betyder det för samhället?

– Vi har bara börjat se fördelarna som kommer av handelsplatsen. Först och främst är det ju en möjlighet till arbetstillfällen, som blir ännu fler i och med att Byggmax och Willys öppnar. Fler handlar lokalt redan idag och det spiller över på centrumhandeln. Kringeffekten på andra verksamheter ökar, även i centrum.

Vilka är planerna framåt för att utveckla de centrala delarna av Skurup?

– Vi har etablerat en grupp med representanter från samtliga tre block, som tillsammans med serviceförvaltningen arbetar med frågor om att utveckla centrum, specifikt sträckningen från Erikstorget bort till Mackleanskolan. I det arbetet kommer vi att ha dialog med fastighetsägarna längs med stråket, för att gemensamt stärka utbudet av handel och upplevelser.

Och i byarna?

– Alla samhällen i Skurups kommun är viktiga delar i en växande helhet. För att vi ska kunna utvecklas, lätt ta oss till och från skola och arbete i städerna och få den service som behövs nära hemmet, så satsar vi även i byarna.


I Rydsgård är vi i full färd med att bygga den nya skolan. Hallenborgsskolan kommer att börja rivas sommaren 2022 och lämnar plats åt villatomter. Bruksgårdens särskilda boende för äldre kommer att renoveras. Det finns önskemål om en dagligvarubutik, men det har visat sig förut att det inte fanns bärighet för det. Förhoppningen är att Rydsgård ska växa ytterligare och att det med satsningarna på dubbelspårig tågräls kan bli ännu smidigare att pendla till och från arbetet. I och med det kan vi ju hoppas att det kommer att finnas underlag för en butik där.

I Abbekås har utbudet av handel, framför allt restauranger, successivt ökat och är ett trevligt tillskott i miljön. Golfklubben utvecklar bostäder och söder om Ankarets förskola planeras seniorbostäder.

I Skivarp byggs en ny förskola som ersätter Blåklinten, med sex avdelningar i två våningar. Det finns planer på ett bostadsprojekt i närheten. På Jasminvägen planeras ett område med radhus, detaljplaneändringarna förväntas antas till sommaren. På gamla stationsområdet är detaljplaneändringar påbörjade. Där blir det 10–15 villatomter.

Med alla dessa nya bostäder och den tvåspåriga tågrälsen – hur kommer övrig infrastruktur att anpassas till den ökande trafikbelastningen?

– I och med vårt medlemskap i Malmö-/Lund-samarbetet får vi en starkare röst i infrastrukturfrågorna. Skurups kommun är en viktig källa till arbetskraft för verksamheterna i Malmö. Där är både E65 och tågtrafiken avgörande. Sturupsrondellen byggs bort och sträckningen Nötesjö-Svedala blir tvåfilig. Detta är viktigt, inte minst eftersom Ystads hamn växer och det är mycket lastbilar med tunga transporter som trafikerar sträckan.

När man har byggt tvåspårig räls mellan Skurup och Ystad kommer mötande trafik inte vara ett problem och man kan bättre hålla tidtabellen.

Utbyggnaden av trafiken i Malmö-Skurup-Ystad-området måste hålla jämn takt med utbyggnaden av den lokala trafiken. Fler tågavgångar innebär fler bomfällningar vid tågspåret. Där tittar vi på förutsättningarna för att bygga en planskild korsning, det vill säga antingen en bro eller en tunnel.

Vi kommer att fullborda ringleden runt Skurups tätort, för att bygga bort den tunga genomfartstrafiken. Skurups kommun driver frågorna intensivt gentemot Trafikverket, men vi är ännu inte överens. Den tunga trafiken är redan idag en belastning och kommer att förvärras ytterligare om den spårbundna trafiken utökas.

Cykelvägarna har varit en aktuell fråga i många år. Hur ser det ut framöver?

– Det finns planer på att fullborda cykelvägen i södra delen av Skurup, i slutet av Södergatan och vi ser över trafiksituationen på handelsplatsen för att skapa säkra cykelvägar.

Sträckan Abbekås–Skivarp–Skurup finns i Trafikverkets planer för 2026.

Text: Annika Dacke, kommunikationsstrateg


Vill du ställa dig i tomtkö?


Följ länken till Skurups kommuns e-tjänster


Text: Annika Dacke, kommunikationsstrateg

Foto: Leif Rahnasto, digital kommunikatör

Torsdag 3 juni 2021

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.