Förskolan Shiffendorf ur fågelperspektiv för att visa att det är solceller över hela det platta taket.

Skurup glänser i toppen av den svenska solcellsligan

Skurups kommun som geografisk plats har under 2021 placerat sig som etta i solcellsligan, med mest installerad effekt per capita. Detta enligt statistik från Energimyndigheten som presenterades under sommaren. Inblick träffar energirådgivare Teréz Palffy som svarar på invånarnas frågor om solceller och reder ut varför det går så lysande för solel i just vår kommun. 

1200 W per person produceras i Skurups kommun med solceller som källa. Antalet solcellsinstallationer har ökat från år 2020 då vi låg på 189, till att det år 2021 fanns 279 nätanslutna solcellsinstallationer.

- Merparten, 82% av anläggningarna, är små villa- och företagsanläggningar (20 kW eller mindre). Under 2021 fick vi tio större anläggningar i kommunen som är 1000 kW eller större - från att inte ha haft en enda året innan! berättar energi- och klimatrådgivare Teréz Palffy.

Invånarnas frågor får svar

Inblickredaktionen gick ut i sociala kanaler och begärde in invånarnas frågor om solel. Tack till alla er som var med och ställde frågor som säkert många vill ha svaren på!

 

Fråga: Finns det någon checklista över vilka saker man ska komma ihåg att fråga ett företag man tänkt anlita?

Svar: Ja, det finns. På sidan https://skurup.se/solenergi hittar du bland annat ”Broschyr om solceller – 12 steg från idé till verklighet”.

 

Fråga: Varför saknas det regler i Skurup för hur mycket reflektion en solcellsanläggning får påverka närliggande bostäder/grannar? 

Svar: Det saknas regler kring detta eftersom det saknas krav som kommunen kan ställa vid installation av solceller. Tack vare att tekniken har utvecklats har allt fler solcellsanläggningar numera antireflexbehandling.

 

Fråga: Finns det någon checklista över vad man ska göra i vilken ordning, så man inte missar att tänka på något?

Svar: Välkommen in på sidan https://skurup.se/solenergi där du bland annat hittar ”Broschyr om solceller – 12 steg från idé till verklighet”.

 

Fråga: Finns det saker man kan börja göra i förväg, innan man känner sig redo att dra igång projektet?

Svar: Ja det finns det. Information om detta och mycket mer hittar du på sidan https://skurup.se/solenergi

 

Fråga: Angående leverantören, som måste vara ett seriöst företag. Vad måste jag ha koll på? Finns det någon speciell certifiering för kunniga företag, så att jag kan känna mig trygg med leverantören? Kan tänka att det ploppar upp många lycksökare nu när efterfrågan är stor.

Svar: Elinstallationsföretag som utför arbete på annans anläggning måste vara registrerade hos Elsäkerhetsverket för verksamhetstypen "Elproduktionsanläggningar". Kika under ”Kolla elföretaget”. Vad gäller certifikat så har Energimyndigheten tillsammans med Boverket tagit fram ett sådant, men det finns inget krav om att en elinstallatör måste ha ett sådant certifikat. För att hitta certifierade installatörer, vänligen gå till energimyndigheten.se. I sökrutan skriver du Certifierade installatörer.

 

Fråga: Hur ser solpaneler ut som kommer ut på marknaden i närtid? Produktutveckling?

Svar: Från att vi har varit vana vid de blåa, polykristallina solelspanelerna, har helsvarta monokristallina paneler blivit allt vanligare och ökar snabbast idag. Det finns även färgade solcellspaneler, t.ex. att likna vid rött keramiktak, men dessa är lägre i effekt. Konstruktionen har också gett fler möjligheter, från att man har applicerat solceller på byggnaden, finns det idag byggnadsintegrerade solceller, som också kan ersätta material i taket.

 

Fråga: Kan jag sälja överskottsenergi och behålla den i batterier för att använda den på kvällen?

Svar: Som mikroproducent av solel kan du få skattereduktion för den solel du matar in på elnätet och du kan sälja din överskottsel. Se till att få till ett bra avtal med ett elhandelsföretag, även på längre sikt. Läs mer på skatteverket.se

Du kan också lagra och använda den egna elen. Installerar du system för lagring av egenproducerad elenergi, kan du då få 50 % skattereduktion för arbets- och installationskostnaden, men max 50 000 kr per person och år. Det är den utvecklingen som kommer behövas, ett flexibelt och smart energisystem, så vi lagrar och använder energi optimalt. 

 

Vilka är skälen till att just Skurup toppar solcellsligan?

Teréz Palffy berättar att det är många samverkande faktorer som har lett fram till resultatet:

Låga priser på solceller. Prisutvecklingen tillsammans med gott solcellsstöd har sänkt återbetalningstiden till tio år. Tiden då man börjar se rena kostnadsbesparingar påverkas även av elpriset. Med höga elpriser sjunker återbetalningstiden och är idag ännu lägre än tio år.

Omvärldsläget – Skurup tillhör elprisområde fyra och här får vi höga elpriser till följd av att vi har relativt låg elproduktion samtidigt som att vi är uppkopplade till den europeiska elmarknaden. Vid låg tillgång på energi och hög efterfrågan ökar behovet av import. Priset kan då bli högt eftersom det i andra länder ofta produceras el av fossil energi som är mycket dyrare och driver upp priset. Ytterligare en bidragande faktor som påverkar priset är kriget i Ukraina och dess följder med energikonflikt som orsakar låg tillgång på energi och oro på energimarknaden.

Stödsystemet – bra styrmedel är utformade för att stimulera produktionen och intresset för solceller. Privatpersoner får skatteavdrag för installation av solcellerna, dels skattereduktion på den återsålda elen, dels att man genom bra avtal kan få betalt för den återsålda solelen. Företag kan ansöka om investeringsstöd. Styrmedlen har bidragit till att lönsamheten och intresset för solel ökat markant.

Klimatskäl – medvetenheten om klimatförändringarna är också ett starkt bidragande orsak. Företagen ser affärsfördelarna med att vara ett hållbart och medvetet företag och privatpersoner vill dra sitt strå till stacken och bidra till produktionen av förnybar energi och minskad klimatpåverkan.

Demografi – Skurups kommun är en villatät kommun. Cirka 80 % av boendeformerna är småhus, då man jämfört med flerbostadshus har större rådighet och kortare ledtider för att uppföra solceller på sina tak.

Geografi – Skurups läge på Sveriges sydkust ger oss goda solförhållanden, med solinstrålning som ger runt 1000 kWh per kvadratmeter och år, jämfört med norra Sverige som kan ligga på 900 kWh.

Värmesystem i hushåll – den största delen av energianvändningen i ett hushåll går åt att värma huset. Vilken typ av energisystem som hushållen har påverkar deras elanvändning. Allt fler har värmesystem som är beroende av el, som värmepumpar. Direktverkande el och elslingor i golvet är det mest elkrävande energisystemet. Elförbrukningen i en lägenhet ser annorlunda ut då majoriteten av elen snarare går till hushållselen.

Markinstallationer av solceller – stort intresse för markinstallationer av solceller då större anläggningar kan komma på plats. Dessa kräver inte bygglov, dock krävs det för transformatorstationer och teknikbodar. Ansökan lämnas in till kommunen. För större anläggningar är man också skyldig att genomföra samråd med Länsstyrelsen.

Sveriges största solcellspark

- Sveriges största solcellspark togs i drift i år 2022 på kommungränsen Skurup och Trelleborg. Solcellsparken heter Aurora och producerar solel till Martin och Servera. Anläggningen är 26 ha stor och har en effekt på 18 MW.

Energieffektiviserad framtid

- De hushåll och företag som installerat solceller har minskat sin sårbarhet mot omvärldens svängningar. Vi behöver också få till mer elproduktion i södra Sverige för att minska sårbarheten för prisfluktuationer.

Det omedelbara för hushåll och företagen är att energieffektivisera och göra ändringar strukturellt, men också i vardagen för att minska sin elanvändning. I vardagen blir det viktigt att spara energi och med små beteendeförändringar minska elbehovet:

• Man kan byta ut elementens termostater.

• Elelementen kan centralstyras för att optimera användningen.

• Man kan se över hemmet/verksamheten för att se om det går att använda en mindre del av fastigheten, för att värma en mindre del man vistas på.

Källa till statistiken

Det är Svensk solenergis lista över Sveriges kommuner som redovisar rankingen. Statistiken för installerad solkraft i kommunerna hämtas från Energimyndigheten. https://svensksolenergi.se/statistik/solcellstoppen/

 

Kontakta Skurups kommuns energi- och klimatrådgivare

Teréz Palffy

0411-53 64 18

terez.palffy@skurup.se

 

Text:

Annika Dacke, kommunikationsstrateg

Teréz Palffy, miljöhandläggare

Foto: Leif Rahnasto, digital kommunikatör


 

Torsdag 1 september 2022

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.