Förskolan Shiffendorf ur fågelperspektiv för att visa att det är solceller över hela det platta taket.

Skurups kommun på första plats i Solcellstoppen – igen!

Skurup är bäst i landet när det gäller solenergi – i år igen! Skurupsborna har nu installerat sex gånger mer solceller per person än riksgenomsnittet.
 

Johan Bolinder (M), kommunstyrelsens ordförande, betonar vikten av långsiktigt arbete:

– Det är alltid kul att försvara en åtråvärd titel, vår energiförsörjning är en långsiktig fråga och enstaka insatser under enstaka år kommer inte att vara tillräckligt för att möta de utmaningar landet försatt sig i genom den omotiverade stängningen av baskraft i söder, så därför är det långsiktiga arbetet viktigt.

Högst installerad effekt solel per invånare

Skurup har högst installerad effekt solel per invånare i december 2022, därmed håller vi kvar förstaplatsen i årets Solcellstoppen. Skurup har hela 1 366 W per invånare (förra året 1 190 W). Andraplatsen har Sjöbo, som har 1 159 W och på tredje plats ligger Borgholm med 943 W installerad effekt per invånare.

Intresset för solceller är stort

Teréz Palffy, Skurups kommuns energi- och klimatrådgivare, säger att många samverkande faktorer har lett till det goda resultatet:

– Intresset för solceller är väldigt stort bland Skurupsborna och bland företagen. Det finns flera skäl till det, exempelvis att kostnaderna för solceller har minskat över tid och att det finns förmånligt stöd i form av skatteavdrag på solenergiproduktionen och bidrag för installation och material. Dessa har förkortat avbetalningstiden för en anläggning avsevärt. Det höga elpriset och osäkerheten på elmarknaden har ytterligare skapat efterfrågan på lönsam och miljövänlig energiförsörjning. Det kan man se på antalet anläggningar då det aldrig har installerats så många anläggningar som under år 2022; 204 till antalet. Året innan installerades 90 stycken. Att man vill ha en miljövänlig livsstil är en stark drivkraft, och viljan att bidra till ett hållbart samhälle.

Så mycket har den installerade effekten ökat

Sedan år 2017 har Svensk Solenergi rankat Sveriges kommuner utifrån installerad effekt solel per invånare i kommunen. Rankningen går under namnet Solcellstoppen och baseras på föregående årsskiftes statistik från Energimyndigheten. Under dessa år har genomsnittlig installerad effekt per invånare i landet ökat från 14 W per invånare (december 2016) till 226 W per invånare (december 2022). Det är en ökning med 1 514 procent. Utöver den totala installerade effekten solel per invånare, tittar Svensk Solenergi även på storleken på solcellsanläggningarna.

Goda förutsättningar och stora behov

– Skurup ligger i framkant när det gäller solenergi. Vi har mycket soltimmar och är beläget nära kontinenten, så förutsättningarna är goda. Sen har vi, både kommunen, näringslivet och privatpersoner, drabbats hårt av elpriserna i SE4. Vi har bland annat en stor lantbrukssektor som kämpar med lönsamheten och där driftskostnaderna, inte minst elkostnaderna, blivit oerhört utmanande. Många av dessa lantbruk har större byggnader med tak som lämpar sig väl för solceller och försöker investera sig ur krisen istället för att vara beroende av bidrag. Sen har vi också haft någon större privat solcellspark som etablerat sig i kommunen som naturligtvis bidrar starkt till helheten, säger Johan Bolinder. 

Ökad medvetenhet 

– Detta är har säkert också bidragit till en ökad medvetenhet. Sen tror jag också agerandet sprider sig, när grannen installerar solceller föder det tankar hos fler i bostadsområdet, avslutar Johan Bolinder.

Kommunens energirådgivare informerar

Skurups kommuns energirådgivare håller regelbundna informationsmöten om energibesparingsåtgärder och berättar om möjligheterna till egen elproduktion, bland annat i form av solceller. 

Vidare läsning 

skurup.se/solenergi, en sida med mängder av länkar till nyttig information

 

Text: Magdalena Hellström, kommunikationschef

Foto: Skurups kommun

 

Torsdag 31 augusti 2023

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.