Tre personer ler och tittar in i kameran. De sitter på en lekplats. i bakgrunden Prästamosseskolan.

Skurups skolor: ”Alla har rätt att accepteras precis som man är.”

Med Skurups sparbank som samarbetspartner har Prästamosseskolans mellan- och högstadium och Alléskolans högstadium genomfört det första året av tre i arbetet med inkludering och tolerans enligt Lika olika-metoden.

– Det handlar om fördomar, tolerans och allas lika värde, säger Cecilia Hansson, rektor på Prästamosseskolan. Förutom skolpersonal, eleverna och deras vårdnadshavare finns elevhälsoteamet också med i processen. Målen vi arbetar mot hade vi redan identifierat när möjligheten erbjöds oss att delta i projektet. Självklart skulle vi göra detta!

Bygger från positiv grund

Prästamosseskolans biträdande rektor Dennis Larsson menar att det handlar om att bygga vidare på de goda krafterna kring toleransen för människors olika bakgrund.

– Vi tittar på mångfald ur en mängd perspektiv. I Lika olika-metodens arbetssätt ingår moment som vi går igenom i en bestämd ordning. Det är ett systematiskt arbete, som började med att vi kartlade verksamheten. Med frågor riktade till elever, personal, elevhälsopersonalen och skolledningen fångade vi upp:

  • Hur trivseln är.
  • Hur tryggheten är.
  • Vilka styrkor som finns – vad är bra, vad kan vi göra mer av?

På så sätt kunde vi gå in i diskussioner med positiv kraft.

Det som personalen framhöll var de goda arbetsrelationerna, där man stöttar varandra.

Eleverna beskrev en generellt hög trivsel.

– Som elev stannar man gärna kvar här en fredagseftermiddag, pratar med kompisar och har det allmänt trevligt. Skolan känns för många som en samlingsplats, säger Cecilia Hansson.

Arbetet spänner över tre läsår och det första året är nu genomfört.

– Det är positivt att vi får med alla delar av skolans verksamhet, säger Cecilia Hansson.

Skräddarsydda föreläsningar

Efter varje år kommer Lika olikas experter och genomför föreläsningar som skiljer sig beroende på vilken målgrupp man vänder sig till. Föreläsningarna utgår ifrån det som kommit fram under det gångna året och de behov som finns. 

– Lika olika ger alltså separata föreläsningar beroende på vem de talar med, säger Dennis Larsson, som också berättar att eleverna har kommenterat hur positivt det är att vara med om en föreläsning.

Vad har hänt efter ett år? 

Cecilia Hansson och Dennis Larsson framhäver följande som mest markant:

Eleverna kände sig mycket engagerade och kontaktade spontant experten Mary Juusela och pratade om inkludering, allas lika värde och olikheter med sina föräldrar. De tyckte om att hon pratade om saker som handlade om hur man har det när man är ung, relationer, utanförskap och hur det känns att vilja passa in.

Hela samhället har ett ansvar

Cecilia Hansson och Dennis Larsson betonar bestämt:

– Det är hela samhällets ansvar att verka för allas lika värde och rätten att vara den man är. Vi uppmanar alla som kan att komma till den öppna föreläsningen som erbjuds en gång om året. Inkludering är inte enbart skolans uppgift. Först när vårdnadshavare och det övriga samhället sluter upp kan vi bygga vidare på ett samhälle som är för alla.

I Skurups kommuns digitala kanaler kommer information att finnas när det är dags för en öppen föreläsning med Mary Juusela från Lika olika.

Här läser du mer om Lika olika-metoden: www.likaolikametoden.se

 

Text och foto: Annika Dacke, kommunikationsstrateg

Torsdag 2 juni 2022

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.