Händer med röda vantar håller i ett hjärta av snö

Trygghetsmätning 2020 - oron för att utsättas för brott har minskat

För andra året i rad visar resultatet av årets trygghetsmätning en förbättring i det totala problemindexet i Skurups kommun. Den faktiska utsattheten för brott är väldigt låg och oron för att utsättas för brott uppges även den vara låg. Undantaget är i Rydsgård där 54 procent uppger att de oroar sig för inbrott i bostaden och i tätorten där 34 procent uppger att man oroar sig för att bli överfallen/misshandlad.

Följ länken för att läsa mer om trygghetsmätningen på Polisens webbplats, där det också finns en redogörelse för resultaten.

Successivt stärkt trygghet 

– Trygghetsmätningarna är ett av många viktiga verktyg för kommunen i dess arbete att stärka tryggheten i hela kommunen. Den senaste mätningen pekar på en successivt stärkt trygghet i kommunen, men mycket arbete återstår. Kommunen följer nu upp sin satsning på trygghetsvärdar med kameraövervakning av särskilt utsatta områden och en rad andra åtgärder i syfte att stärka tryggheten ytterligare framöver i vad som även är ett politiskt prioriterat område i Skurups kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M).

En jämförelse av brottsstatistiken från Brottsförebyggande rådets databas visar en marginell ökning av antalet polisanmälda brott de tre första kvartalen jämfört med samma period 2019. Samma periodjämförelse av brottskategorin inbrott visar att antalet anmälda bostadsinbrott ökat till 20 st under 2020, att jämföra med 14 st under samma period 2019. Däremot har antalet misshandelsbrott minskat från 101 st 2019 till 87 st 2020. Även andelen Skurupsbor som störs av att folk bråkar och slåss utomhus har minskat under året.

Narkotikapåverkade personer utomhus oroar  

Bland det som upplevs som ett problem i Skurup finns narkotikapåverkade personer utomhus, ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen, bilar som kör för fort och mopeder som buskör.

Problemet med narkotikapåverkade personer utomhus är störst i Skivarp och Skurups tätort där 22 respektive 18 procent av de som svarat på enkäten har angett detta som ett problem.

Samverkan mot narkotika

– Vi jobbar på flera sätt för att komma till rätta med den narkotikaproblematik som finns i Skurup i samverkan mellan bland annat skola, socialtjänst, fritid och polis, berättar säkerhets- och beredskapssamordnare Sebastian Meglic.

Det har även gjorts mer direkta åtgärder mot narkotikan i kommunen under året såsom polisiära insatser och tillslag. Samverkan mellan kommunens trygghetsvärdar och polisen har varit god sedan trygghetsvärdarna började i somras. Tips om platser och tidpunkter där narkotikabruk är vanligt rapporteras dagligen till polisen som då kan planera sin operativa verksamhet utifrån dessa tips.

Forskning visar att det finns ett samband mellan tobak och narkotika, där de som inte använder tobak har lägre sannolikhet för att testa narkotika. Tobaksfri skoltid är en av de åtgärder som ska minska risken för ungdomar att testa narkotika.

Färre upplever problem med buskörning

Trafikproblematiken med bland annat fortkörning och buskörning med mopeder och MC har under flera år angetts som ett problem i Skurup. Även årets resultat tyder på att trafiken utgör ett problem, trots en betydande förbättring gällande buskörning med mopeder och MC (28 procent angav att de uppfattar detta som störande jämfört med 2019 då siffran var 38 procent).

– Störst förbättring ser vi i tätorten där 32 procent av de svarande angav att buskörning var ett problem, att jämföra med föregående års 44 procent. Även i Skivarp har resultatet förbättrats, där problemet nu är att anse som inte särskilt påtagligt, säger Sebastian Meglic.

I Skivarp ser man även en betydande förbättring när det gäller ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen.

– Detta har gått från ett påtagligt problem till ett inte särskilt påtagligt problem. Tyvärr är det vice versa i Rydsgård, säger Sebastian Meglic. Där har det gått från att inte vara ett påtagligt problem till att vara ett påtagligt problem enligt mätningen.

Gemensamma åtgärder ska öka trafiksäkerheten 

Kommunen och polisen samverkar ofta för att öka trafiksäkerheten genom bland annat mätningar, trafikkontroller och att bygga smalare gator för att tvinga ner hastigheterna. På flera ställen i kommunen finns även bommar uppsatta för att försvåra för mopeder och motorcyklar att köra på exempelvis gångbanor.

– Samtidigt är det viktigt att poängtera att alla trafikanter har ett ansvar och en skyldighet att bland annat visa hänsyn till dem som bor och uppehåller sig vid vägen och att uppträda på ett sätt som inte i onödan hindrar eller stör annan trafik, framhåller Sebastian Meglic.  

Trygghetsvärdar rör sig ute bland ungdomar kvällar och nätter

Under 2020 anställde kommunen trygghetsvärdar som kvällar och nätter rör sig runt om i hela kommunen för att öka tryggheten.

– Trygghetsvärdarna är dagligen i både Skivarp och Rydsgård och träffar ungdomar. Den stora skillnaden mellan Skivarp och Rydsgård är att ungdomarna rör sig mellan fler ställen i Rydsgård och trygghetsvärdarna har då ett större område att täcka och flera alternativa platser för var ungdomarna hänger. Pågatågsstationen och torget i Rydsgård är två av de platser som trygghetsvärdarna besöker dagligen i Rydsgård, säger Sebastian Meglic.

Riktade insatser

2019 års trygghetsmätning visade på ett flertal problem i Skivarp och kommunen har tillsammans med polisen kunnat göra flera riktade insatser för ett fåtal individer och problembilden i Skivarp har efter detta förbättrats. Därtill har polisen gjort ett par tillslag mot narkotika med positivt resultat. 

Kontakt:

Sebastian Meglic, säkerhets- och beredskapssamordnare
sebastian.meglic@skurup.se
0708-81 71 64

Torsdag 4 februari 2021

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.