En bred stig kantad av träd. Stigen går längs med Bräkneshusskogen.

Du svarar väl i 2022 års trygghetsmätning?

Resultatet från trygghetsmätningen presenteras senare i år, och kommer att vara en viktig del i planeringen av polisens och kommunens verksamhet, framförallt vad gäller det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. 

Kunskap leder till utveckling

För att få större kunskap om vad allmänheten har för uppfattning går Polisen ut till slumpmässigt utvalda medborgare med ett antal frågor om hur du upplever tryggheten där du bor. I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i ditt närområde. 

Ju fler svar desto bättre

Vi är mycket angelägna om att så många som möjligt svarar för att få ett så bra underlag som möjligt. 

– Vi vill till exempel veta hur medborgarna ser på eventuella problem i sitt bostadsområde, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de känner oro för att utsättas för brott och även om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd. 

Konfidentiellt

Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. Sammanställningen sker av ett oberoende undersökningsföretag.  Enskilda svar kommer inte att kunna utläsas.

Frågor

Vid frågor angående enkäten vänligen kontakta polisinspektör Mats Trulsson.

Telefon: 010-56 20 200  

För att öka tryggheten bland medborgarna genomför polisen och de sydskånska kommunerna årligen en trygghetsmätning. I augusti fick 72 900 personer mellan 16 och 85 år som bor i polisregion Syd, där Skurup finns med, brev från polisen och sin kommun.

 

Följ länken för mer information om trygghetsmätningen

Torsdag 1 september 2022

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.