Tyck till om framtidens avfallshantering

Kommunstyrelsen i Skurups kommun har i samarbete med ett flertal sydvästskånska kommuner tagit fram ett förslag till en ny renhållningsordning som ska ersätta den nu gällande. Den nya renhållningsordningen ska gälla under 2021–2030. Du är välkommen att lämna synpunkter på förslaget senast den 18 juni 2020. 

Här läser du förslaget i sin helhet.

Dina synpunkter är viktiga

– Kommunstyrelsen vill gärna få in synpunkter på förslaget från allmänheten, säger Sven Tilly, miljöingenjör.   

Synpunkter och frågor ska lämnas skriftligen senast den 18 juni 2020 via formuläret på Sysavs webbplats.

Följ länken för att lämna dina synpunkter.  

Här hittar du förslaget till ny renhållningsordning

Den föreslagna renhållningsordningen finns tillgänglig på Skurups kommuns webbplats.

Klicka här för att läsa den.

Utställning på biblioteket

– Förslaget ställs även ut på biblioteket i Skurup till och med den 18 juni 2020, säger Sven Tilly.

Ska ange inriktning

Renhållningsordningen består av

  • en gemensam kretsloppsplan (avfallsplan)
  • tillhörande avfallsföreskrifter
  • samt nio stycken bilagor.


– Renhållningsordningens syfte är att ange inriktningen för kommunens avfallsverksamhet, säger Sven Tilly.

Gemensam kretsloppsplan

Den gemensamma kretsloppsplanen, även kallad avfallsplanen, är ett strategiskt dokument för alla kommunerna som samtliga kommunala förvaltningar och bolag ska arbeta med. Den består av tre gemensamma mål och 24 tillhörande indikatorer.

– Målen uppnås genom att de tillhörande indikatorerna och indikatorvärdena uppnås, förklarar Sven Tilly.

Lokalt anpassad avfallsföreskrift

Enligt Sven Tilly är avfallsföreskriften lokalt anpassad utifrån respektive kommuns insamlingssystem, entreprenörsavtal och tjänster som erbjuds i renhållningstaxan.

– Den ger vägledning för fastighetsägare och brukares avfallshantering, så avfallet blir rätt hanterat i alla led.

Lättläst och engagerande

Dokumenten har utformats med syfte att vara lättlästa, engagerande och intressanta för en bred målgrupp. 

Gemensamt för elva kommuner

– Dokument och underlag har tagits fram tillsammans med det gemensamt ägda kommunala bolaget Sysav och elva av ägarkommunerna, berättar Sven Tilly.

De medverkande kommunerna är Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad.


Kontakt:

Sven Tilly, miljöingenjör
sven.tilly@skurup.se
0730-64 80 28

Torsdag 4 juni 2020

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.