Lena Saksi, myndighetschef. Från axlarna och uppåt. Grönska i bakgrunden. Lena ler och har glasögon.

Nya myndighetschefen: "Uppdraget är att hjälpa medborgarna göra rätt!"

Den 22 oktober tillträdde Lena Saksi som chef för myndighetsenheten i Skurups kommun. Inblick krafsar nyfiket på ytan av ett stort och komplext uppdrag. Det blir ett samtal om hur man egentligen genomför god service och att ingen hittar på lagar bara för att det är roligt.

Lena, du har en minst sagt imponerande sammansatt bakgrund – under tjugo år drev du arkitektbyrå i Simrishamn, du har varit expert på plan- och bygglagen på Boverket och väglett kommuner och länsstyrelser, du har varit bygglovshandläggare i Tomelilla kommun och samhällsbyggnadschef i Gnosjö och Oskarshamns kommuner och nu är du här. Vad var det i Skurup som lockade?

– Dels gillar jag korta beslutsvägar och att det är lätt och nära mellan människorna i Skurups kommunala organisation, dels var det för att jag ville tillbaka till Skåne – framför allt södra Skåne där jag bott förut.

Det är mycket spännande att arbeta på en myndighet – jag gillar att reda ut och resonera mig fram. Bidra till samhället. Kommunalt känns mer konkret än statligt, där det kan vara för mycket fågelperspektiv. På en kommunal myndighet är den ena dagen inte den andra lik, det är olika frågeställningar hela tiden.

Fokus på att hitta lösningar

Det är alltid intressant att fråga en person som kommer utifrån vad det första är som hen lägger märke till. Vad var det i ditt fall?

– Det är lätt att svara på. Jag noterade hur medborgarinriktade och serviceminded de tio medarbetarna på myndigheten är. Vad jag menar med det är att jag lade märke till att de arbetar för att hitta lösningar, vilket också är vårt uppdrag enligt förvaltningslagen. Det är en tillåtande mentalitet, med lösningsfokus i varje enskilt fall.

Som exempel kan jag ta bygglovshandläggarnas arbete för att underlätta för medborgarna att få bygglov, genom att vara tydliga. Om sökande vill ha dialog så kan vi förklara ”om du gör såhär så blir det lättare att få bygglov” – ett slags samarbete mellan myndigheten och den enskilde, där vi försöker förklara regelverket. Vi säger ja, om det inte är direkt förbjudet i lagen. Emellertid är vi ju inte konsulter, vi levererar inga färdiga lösningar. Ibland måste vi säga nej. Då behöver vi vara tydliga med skälen. 

"Vi är till för medborgarna"

Du säger att vi ska tänka på att även myndigheten är till för medborgarna. Hur menar du då?

– Jag tar Skatteverket som exempel. De har gått ifrån att ses som den fruktade skattefogden till att bli en servicemyndighet, genom att ändra sin inställning till kommunikation. De utför fortfarande samma arbete men fokus i budskapen och arbetssättet har ändrats. De har vunnit i förtroende eftersom de är till för medborgarna och kommunicerar med utgångspunkt i det.

Det är medborgarna som betalar vår lön. Vårt jobb är att se till att det blir så bra som möjligt. Ingen hittar på lagar, som exempelvis kravet på fettavskiljare, bara för att det är roligt. Vi är till för medborgarna och vi ska hjälpa dem så att det blir rätt. 

Viktigt att uppnå förståelse 

Ert ansvar är att säkerställa att miljöbalken med livsmedelslagstiftningen, plan- och bygglagen och alkohollagen efterlevs. Vad är den vanligaste åsikten om det arbete som myndigheten utför?

– Företagen har inga problem att acceptera att det finns lagar som reglerar hur vissa saker måste göras, så länge de lagarna gäller för alla och att det är enkelt och tydligt att få veta vad det är som gäller och hur man ska göra.

Det som är knuten kan vara när man inte håller med om varför en regel ska följas, man kanske ser den som meningslös och inte håller med när vi förklarar.

Det kan också handla om pengar, om vem som är ansvarig att ta kostnaderna för exempelvis sanering av förorenad mark. Man förstår att marken måste saneras och varför men det blir svårt ekonomiskt att genomföra. Ibland finns det en uppfattning hos den enskilde om var ansvaret bör ligga.

För handläggarna är det viktigt att uppnå en förståelse hos den enskilde men vi kan inte välja lösning åt dem. Men vi förstår hur det påverkar dem och önskar att det inte ska slå så hårt.

När du beskriver serviceambitionerna, kravet på tydlighet och att skapa en rimlighet genom vägledning undrar jag om det är möjligt att arbeta så ambitiöst i vardagen. Går det att genomföra?

– Ja. Många ärenden är återkommande, rutinbaserade eller välbekanta för företagen. En livsmedelsbutik, till exempel. Den som driver den vet att det blir inspektioner. Och majoriteten av alla bygglov är planenliga och får ett ja.

Så kan du förbereda dig 

Vad är det bästa den enskilde kan göra för att förbereda sig innan man går igång exempelvis med att planera ett byggnadsprojekt?

– Ring gärna och fråga oss så tidigt som möjligt! Gör man det kan man slippa många problem. Till exempel är det svårt att läsa och tyda en detaljplan och känna till alla övriga faktorer som påverkar hur man tittar på den.

Text och foto: Annika Dacke, kommunikationsstrateg


Så kontaktar du myndighetsenheten – miljö och bygg

Myndighetsenheten – miljö är tillgängliga via telefon måndagar, onsdag, torsdag kl 09.30–12.00.
0411-53 60 00
myndighetsenheten.miljo-bygg@skurup.se

Torsdag 3 december 2020

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.