Fem personer ur LSS-personalen, samtliga kvinnor. De står utomhus i vackert väder med ett grönt buskage i bakgrunden.

Utbildning höjer kompetensen inom LSS-verksamheten

LSS-verksamheten (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) i Skurups kommun gör nu en utbildningssatsning som ökar kunskapen om den teori och metodik som ligger till grund för verksamheten. Målet är att all tillsvidareanställd personal ska ha genomgått utbildningen. Med en fördjupad teoretisk grund får medarbetarna bättre verktyg att bemöta den enskilde på rätt sätt i olika situationer.

– Vi har börjat med sex av våra verksamheter inom boende, korttidsvistelse och daglig verksamhet. Personalen får kontinuerlig utbildning och handledning i tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och känsloreglering, säger Lena Parkhagen, chef för FuSS (Funktionsnedsättning, Stöd och Service). 

Individuell anpassning

Tydliggörande pedagogik handlar om att skapa förutsägbarhet och hjälpa personer att få kontroll över sin situation. 

– Man utgår från den enskildes annorlunda sätt att uppleva omvärlden, säger Lena Parkhagen.

Hörnstenar i tydliggörande pedagogik är:

  • Anpassa krav.
  • Göra anpassningar i den fysiska miljön.
  • Använda visuella hjälpmedel för att ge och få information om vad, när, vem, hur och var.

 

Rätt bemötande minskar stress

För att minimera stress och affekt är det viktigt med ett lågaffektivt bemötande i situationer som kan skapa problem. 

– Det innebär att man håller sin egen känslonivå låg och utstrålar ett lugn för att undvika att tillföra mer stress till situationen, säger Lena Parkhagen. 

Kartlägga behov 

För att kunna ge ett rätt bemötande behöver man ha kartlagt vad som skapar stress för den enskilde. 

– Vi vill hjälpa denne att undvika mycket av sådant som kan orsaka stress eller att fylla på med saker som minskar stressen. säger Lena Parkhagen.

Det är också viktigt att ha definierat hur personalen ska bemöta varje person då denna blir utåtagerande för att minimera konsekvenserna. 

– Det ska finnas planer för hur vi bemöter den enskilde efter en upprörd situation för att denne åter ska nå självkontroll, framhåller Lena Parkhagen.

Stanna upp och tänka efter

– När någon känner stress eller har ett beteende som kan skapa problem är det viktigt att stanna upp och försöka identifiera vilken känsla som styr beteendet, menar Lena Parkhagen. 

  • Var och hur känns det i kroppen?
  • Vilka tankar väcks?
  • Hur agerar den enskilde på känslorna?


– När man identifierat känslan och orsaken bakom gör personal och den enskilde upp strategier för hur denne kan tänka på ett nytt sätt och göra annorlunda nästa gång samma känsla triggas igång, säger Lena Parkhagen. 

Torsdag 3 september 2020

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.