Thoomas Bruno står i en korridor som sträcker ut sig i riktning bakom honom. Han har mörk kavaj, glasögon och en laptop under ena armen.

”Vi välkomnar att fler företag lämnar anbud i Skurups kommuns upphandlingar!”

Offentlig sektor köper in enligt lagen om offentlig upphandling. Inköp inom offentlig sektor uppgick i Sverige till 803 miljarder kronor under år 2020. Trots de enorma siffrorna finns det förhållandevis låg kännedom bland små och medelstora företag om hur man tar del av den offentliga affären. 

Skurups kommuns upphandlingsansvarige Thomas Bruno berättar om vad som styr upphandlingsförfarandet och hur det går till. Inblick ber honom även att krossa de vanligaste myterna kring upphandling.

- Det finns en utbredd uppfattning bland företagen att upphandling är så formaliastyrt att det inte är någon idé att delta. Bilden som sprids i media är att upphandling är svårt och de få gånger man ser något i media om upphandlingar är det oftast förknippat med någon skandal. Det är synd att det ska vara så, för det finns stora fördelar med lagen om offentlig upphandling, bland annat att den förhindrar korruption, säger Thomas Bruno.

Öppet anbudsförfarande

Lagstiftningen som reglerar hur offentlig sektor måste köpa in varor och tjänster består bland annat av LOU – lagen om offentlig upphandling. Den har som syfte att öppna offentliga inköp för konkurrens och därmed förebygga korruption och maximera nyttan av skattepengarna.

- Upphandlingsförfarandet är också transparent, säger Thomas. Det innebär att den som vill kan få insyn i hur upphandlingen har gått till, hur många som deltog och så vidare. Kraven är höga på likabehandling från den upphandlande organisationens sida och organisationen är tvingad att anta det anbud som är bäst enligt kriterierna man ställt upp för sin upphandling.

Offentlig upphandling uppgår till 19 % av BNP

I Sverige köper offentlig sektor varor och tjänster för cirka 19% av BNP – 803 miljarder kronor under år 2020. Liknande förhållanden råder i hela EU.

- Genom att vi skärper konkurrensen och får en kvalitetshöjning av det som företagen levererar får det effekt på samhällsekonomin. Sverige har haft ett upphandlingsregelverk i någon form sedan slutet av 1800-talet. Då handlade det endast om hur man skulle köpa in försvarsmaterial. Senare har i princip alla varor och tjänster kommit att omfattas.

Prenumerera på upphandlingar

Alla kontrakt ”av större värde” annonseras. Större värde innebär att kontraktet har ett värde över 700 000. Annonsering sker på plattformen Tendsign och man kan prenumerera på anbudsförfrågningar.

Fyra myter kring offentlig upphandling

1. Allting köps in enligt lägsta pris.

- Det stämmer inte. Vi väger in många olika kriterier, som kvalitets- miljö- och sociala aspekter.

I de flesta upphandlingar som Skurups kommun gör väger vi in olika kvalitets- och hållbarhetsaspekter. Vad gäller standardiserade produkter och tjänster förekommer det att priset är ett tungt vägande kriterium, som t ex vid inköp av kontorsmateriel eller byggtjänster där det finns tydliga standarder för hur arbetet ska utföras.

2. Hållbarhets- och miljöaspekter spelar ingen roll.

- Direkt fel. I lagstiftningen betonas att hållbarhetsaspekten ska vägas in och ställas mot pris, vilket innebär att vi exempelvis ställer krav på mer hållbara drivmedel i fordonsupphandlingar.

3. Vi kan inte köpa svenska eller närodlade produkter.

- Både rätt och fel. Vi får inte ställa krav på att en vara ska vara producerad på en viss plats, eftersom det strider mot principen om icke-diskriminering, men vi kan ställa krav på exempelvis djurskyddregler, hur mycket antibiotika som används, hur stor klimatpåverkan odlingen av en viss produkt har eller vilken utsläppsnivå eller klimatpåverkan som transporterna genererar. Det kan leda till fördelar för lokala producenter.

4. Det krävs oerhört många dokument för att delta i en upphandling.

- Det varierar, beroende på vad som ska köpas och vilka risker som finns i respektive bransch och affär. I upphandlingar där vi behöver få in mycket information om leverantören och produkten blir det så men i många upphandlingar kan det handla om information som en välorganiserad leverantör ändå har bland sina dokument.

Detta kan företag göra redan idag för att ta reda på mer om hur det går till att delta som anbudsgivare i offentlig upphandling

Börja prenumerera på upphandlingsannonser och läs dokumenten för din bransch.

På Mercell Tendsigns webbplats annonseras alla upphandlingar av större värde, dvs över 700 000 kr.

https://tendsign.com/

På TED (Tenders Electronic Daily) publiceras allt som ska annonseras i hela EU och innebär ett kontrakt på över 2,1 miljoner kronor.

https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByMap.do

 

Läs vidare

Konkurrensverket 

https://www.konkurrensverket.se/upphandling/lagar-och-regler/lou-i-korthet/

https://www.konkurrensverket.se/informationsmaterial/rapportlista/upphandlingsreglerna--en-introduktion/

 

Upphandlingsmyndigheten 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/

Upphandlingsmyndigheten bildades 2015 med syfte att stärka den strategiska betydelsen av offentlig upphandling. Myndigheten tog då vidare det arbete som tidigare drevs av Konkurrensverket. Upphandlingsmyndigheten ger stöd och vägledning inom offentlig upphandling och statsstöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder. 

 

Text och foto: Annika Dacke, kommunikationsstrateg 

Torsdag 1 december 2022

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.