Dennis Larsson, biträdande rektor och Cecilia Hansson, rektor för Prästamosseskolan. De står med dammen som bakgrund och längre bort skolan. Solen skiner.

"Varje lektion är en ny möjlighet att lyckas!"

Den nya ledningen på Prästamosseskolan fokuserar på gemensamma grunder och dialog som en väg till framgång. 

- Alla har samma mål, att skolan ska gå bra – eleven, pedagogerna och vårdnadshavarna. Det finns ingen som vaknar en morgon och tänker ”Idag gäller det minsann att misslyckas!” Det är ett gemensamt arbete som kräver mycket tid och dialog. På så sätt bygger vi det viktiga förtroendet som en framgångsfaktor, säger Cecilia Hansson och Dennis Larsson, parhästarna som leder Prästamosseskolan sedan starten på det nya läsåret.

Den inre strukturen viktig

Det som lockade Cecilia Hansson, som förut var rektor på Mölleskolan,  var främst utmaningen i skolans storlek.

- Prästamosseskolan är en 4-9-skola med 650 elever och 90 personer i personalen, plus lokalvårdare och måltidspersonal. Skolans storlek innebär att personal och elever från tre skolenheter möts. Hur löser man den organisationsfrågan? Det gäller att bygga en inre struktur som gagnar elevernas lärande – skolledning, elevhälsa, vaktmästeri – faktorer som utöver pedagogerna spelar roll i hur det går för eleverna på en skola, säger Cecilia.

Prästamosseskolan speglar samhället

Biträdande rektor Dennis Larsson började vid mitten av augusti och är en återvändare. Efter flera år som lärare i Vellinge och Malmö valde han att återvända till Skurups kommun, där han fram till 2011 arbetat på Mackleanskolan.

- Det är bra att elever från olika skolor och platser i kommunen möts. Det blir en spegling av samhället, säger Dennis Larsson. Här finns alla!

Gemensamma grunder i ömsesidigt förtroende

Hur går det när två nytillsatta rektorer, som inte tidigare har arbetat tillsammans möts på en ny arbetsplats, där dessutom tre skolenheter sammanstrålar?

- Vid rekryteringen kände jag att vi pratade samma språk, säger Cecilia. Det klickade direkt och det blev tydligt att vi hade samma syn på uppdraget och samma vision.

Dennis instämmer:

- Alla både vill och kan klara skolan. Vi måste bygga en förtroendefull relation till eleven. Varje gång det inte funkar och vi hamnar i ett läge där en elev exempelvis stör undervisningen, måste vårt agerande följas av ett samtal – ”Vad var det som hände?”, ”Hur kan det blir bättre?” Det är ett pågående arbete som alla måste engageras i – vi rektorer, eleven, vårdnadshavarna och pedagogerna. Där är det viktigt med förtroende och en gemensam syn på hur vi ska gå framåt.

- För att ett sådant arbete ska bli möjligt måste vi alla vara med på tåget, säger Cecilia. Det är bland annat detta vi menar med samsyn och inre struktur. Det är ett ständigt pågående samtal mellan oss som arbetar på skolan. Vad är god undervisning?

Fortsätter utforska begreppet hjärnsmart

Prästamosseskolan uppmärksammas för sin ”hjärnsmarta” hållning till lärande. Det kommer ständigt förfrågningar från hela landet om att få hälsa på och se den fysiska utformningen. Skolan är skofri utom på bottenvåningen där praktiska ämnen håller till, det finns anpassningar i varje klassrum i form av exempelvis stationära cyklar vid höga bord för dem som behöver röra på sig, det finns utrymmen för dem som behöver mer lugn och ro, ljuddämpande material och så vidare.

Både Cecilia och Dennis har lång erfarenhet av tillgängligt och likvärdigt lärande, som skapar förutsättning för individer med skiftande behov att lyckas med skolan.

- Den fysiska miljön är det lättaste! Den är så att säga fixad här, i och med att skolan är utformad på det sätt som den är rent arkitektoniskt. Utmaningen för varje pedagog i vardagen är att hitta sätt att arbeta för varje individs och varje elevgrupps bästa. Vi har otroligt engagerad personal.

Det är ett ständigt pågående arbete att utforska vad som gör en skola hjärnsmart och hur vi möter individen.

- Förstelärarna har som uppdrag att arbeta med just detta och föra utvecklingen framåt, sprida kunskap och göra det möjligt för oss alla att tänka och arbeta hjärnsmart. Vi slår oss inte till ro.

 

Följ länken så kommer du till Prästamosseskolans Facebook-sida

Prästamosseskolan på skurup.se

 

Text och bild: Annika Dacke, kommunikationsstrateg

 

Torsdag 1 oktober 2020

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.