Detaljplan över Västeräng, etapp 2. Flygbild över marken, detaljplanerat område i grönt. Planerade huskroppar inritade som fyrkantiga former i grått. Vägar/gator visas i vitt. Grönområden i mörkare grönt.

Västeräng fortsätter växa fram: redo för etapp 2

Området Västeräng fortsätter växa fram. Arbetet är i full gång med det som går under benämningen etapp 1, vilket den uppmärksamme säkert har noterat. Etapp 1 innebär 170 bostäder, en förskola och ett särskilt boende. Inblick möter planarkitekt Julia Thysell och tar reda på det senaste kring händelseutvecklingen i vår nya stadsdel och vad vi kan se fram emot under etapp 2. 

Den runt 40 000 kvadratmeter stora Ängsparken är på väg att bli färdig. Invigningen planeras till sommaren 2022. Det stora grönområdet verkar bli en ny oas för alla kommunens invånare oavsett ålder:

– Här kommer det att finnas två dagvattenmagasin, en linbana, ett utomhusgym, en grillplats, fruktlund samt flera lekstationer utspridda i parken. Ja, arbetet med parken pågår i både etapp 1 och 2, berättar Julia Thysell.

Nyfiken på vad ett dagvattenmagasin är? I Inblicks artikel om vattnets väg kan du läsa mer om det.
 

Etapp 2 håller just nu på att detaljprojekteras. Vad innebär det?

– I detaljprojekteringen bestäms det till exempel exakt var alla ledningar ska ligga, gatornas lutning och övriga utformning, planteringar, placering av dagvattenbrunnar och belysning. I etapp 2 planeras det för cirka 50 bostäder, mestadels villabebyggelse. I detaljplanen finns också möjlighet till grundskola och idrottshall, säger Julia Thysell. Men i det här skedet går det inte att säga något mer specifikt än så.

Vad händer efter detaljprojekteringen?

– Då är det dags att påbörja de förberedande markarbetena. Förhoppningen är att markarbetena ska kunna påbörjas mellan april och juni 2022. Då tas mark med sämre bärighet bort och man förbereder för dagvattenmagasin, gator och tomter.

På Västeräng ryms alla skeden i livet

På Västeräng ska det gå att bo oavsett i vilket skede i livet du är. Här ska finnas allt för den lilla människan att upptäcka, samtidigt som det är en trygg och välkomnande miljö. Här ska också finnas möjlighet för vuxna och seniorer att motionera och njuta av omgivningen. Området kommer att erbjuda trygga och gena transportsträckor för fotgängare och cyklister.


Här kan du läsa om pågående och planerade byggprojekt i Skurups kommun:  www.skurup.se/byggprojekt

På denna sida hittar du information om lediga kommunala tomter: www.skurup.se/lediga-tomter

 

Text: Annika Dacke, kommunikationsstrateg och Julia Thysell, planarkitekt 

Torsdag 3 februari 2022

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.