Våtmarkerna är viktiga för djur, natur och människa

I Skurups kustnära slättlandskap vill man återställa vissa av de våtmarker som dikades ut och försvann på artonhundratalet. Matförsörjningen sattes framför allt annat på Söderslätt, Sveriges kornbod. Idag handlar det om att skapa en balans i naturen och hjälpa vattnet rätt. Kom med när vi utforskar vattnets väg från gatubrunnen, genom våtmarken till vattendraget!

 

För dig som är ivrig och helt enkelt vill veta var du kan besöka en våtmark, tipsar vi om Bongska naturmarken, som du kan läsa om här: https://inblickskurup.se/bongska-marken-bjuder-in

En naturlig våtmark i Skurups kommun är alsumpskogen vid Svaneholm.

Fem nya våtmarker under 2022

Inblick tittar nyfiket in på miljöstrategiska enheten, där Lena Johansson är chef. De mest kända våtmarksprojekten i Skurups kommun är Bongska naturmarken, Hörte våtmark och fiskväg och återställandet av Näsbyholmssjön.

Ytterligare fem våtmarker kommer att skapas under 2022. Närmast på tur att bli klar är en våtmark på Broddas ägor. Tre kommuner samarbetar kring våtmarksutbyggnaden i ett vattenråd bildat av Skurups, Trelleborgs och Vellinge kommuner – Sydvästra Skånes vattenråd.

Privata markägares intresse är viktigt

– De flesta våtmarker ligger på privatägd mark och är inte öppna för besökare, säger Lena Johansson. För att underlätta våtmarksutbyggnaden finns det medel från bland annat Leader, Lokala vattenvårdsprojekt och Svensk våtmarksfond som finansierar projekten, så markägaren förväntas inte göra mer än att tillhandahålla marken. Vi är tacksamma att intresse finns bland markägarna för det viktiga arbetet.

Rening och biologisk mångfald

Lena Johansson berättar varför våtmarkerna är så viktiga:

 • Rening. Mindre näringsläckage ut i vattendragen, vilket minskar algblomningen i havet.
 • Biologisk mångfald. En del djur och växter minskade successivt när landskapet dikades ut förr i tiden. Vi kan få tillbaka en del av det som försvann om vi skapar miljöer där arterna trivs. 

  – Termen ”ansvarsarter” innebär att en viss art har sin huvudsakliga utbredning inom ett begränsat område. Som en av sina ansvarsarter har Skurups kommun sothönan, men våtmarkerna är nödvändiga platser även för insekter, grodor och växter.
   
 • Våtmarkernas viktiga roll i landskapet. Våtmarkerna hjälper till att rena dagvattnet som flödar från våra rännstenar, ner i dagvattenbrunnar i gatan och vidare ut i systemet för att så småningom komma till våtmarkerna och ut i ett vattendrag.

  – Något så litet som en cigarettfimp kan ställa till stora problem i form av både tungmetaller och plast när den finfördelas ut i vattnet.

Genom fördröjningsmagasinet…

Från gatubrunnarna flödar vattnet i kulvertsystem, först till ett av de många fördröjningsmagasin som finns i tätorterna. Ett sådant kan se ut som en damm där man kan se vattnet komma genom ett stort rör, ofta i betong. Ett fördröjningsmagasin finns bland annat bakom återvinningscentralen i Skurup. Lyckodammen på Västeräng byggs också som ett fördröjningsmagasin.

… och vidare ut

Från fördröjningsmagasinet rinner vattnet vidare i systemet, ibland via en våtmark och sedan ut i ett vattendrag som exempelvis Skivarpsån.

– Eftersom UV-strålningen kan ta hand om en del av föroreningarna hade det varit bättre om kulvertarna åtminstone delvis hade varit öppna, funderar Lena Johansson. Det är en av fördelarna med våtmarkerna, där vattnet verkligen uppehåller sig under bar himmel, stannar till och sedimenteringen sker, det vill säga partiklar sjunker till botten.

Så funkar en våtmark. Inlopp - sedimentering/växtupptag/denitrifikation - utlopp. Visas m en illustration.

Transportvägar för glada laxar

Lena berättar att det inte bara är våtmarken som sådan som är boplats för både djur och växter. Även kulvertarna fyller en funktion för djurlivet:

– Laxöringen använder kulvertarna och vattendragen som transportleder när den ska ta sig till sina lekplatser, ja det finns mycket fisk som färdas runt på det här sättet.

Skivarpsån har mycket matning från så kallade biflöden – små vattendrag, vilket många gånger är en livräddare:

– Kommer det ett utsläpp så slår det vanligen ut allt, men eftersom Skivarpsån har så många biflöden så överlever de små ynglen. Påverkan blir inte lika stor. Därför är det viktigt att biflödena är så rena som möjligt.

Vad kan jag göra för att hjälpa vattnet?

 • När det regnar, håll koll på brunnarna i gatan. Om det ligger skräp på ett galler kan du plocka bort skräpet så att vattnet kan rinna ner.
 • Undvik att bidra till föroreningar. Exempelvis ska du välja miljövänliga alternativ när du ska tvätta bilen. Tvättvattnet som rinner av bilen innehåller en mängd föroreningar som inte är bra för miljön. Här läser du mer om hur man tvättar bilen på ett miljövänligt sätt och vilka regler som gäller: https://www.skurup.se/biltvatt
 • Skräpa inte ner. Varje fimp, varje plastflaska, smällare eller liknande innehåller ämnen som går rakt ut i vattnet, till exempel i form av mikroplaster.

 

Text: Annika Dacke, kommunikationsstrateg

Film: Leader Söderslätt

Illustration: Sydvästra Skånes vattenråd 

Torsdag 4 november 2021

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.