En kompass i närbild. Den röda delen av nålen pekar mot ordet Vision

Hur tänker vi oss Skurup år 2045? Vi vill veta vad du drömmer om!

Under sommaren kommer du att möta ungdomar på olika platser som frågar invånarna ”Hur föreställer du dig Skurups kommun år 2045? Vilka frågor är viktiga för just dig?”. Var med och forma möjligheterna och upplevelsen av Skurups kommun i framtiden. 

Sommarens satsning med ungdomar som ställer frågor fortsätter under höst och vinter med dialoger med alla som bor och verkar i samhället – föreningslivet, byalag, råd för näringsliv, äldre och tillgänglighet, barn och unga… Insamlat material bidrar till Vision 2045, som arbetas fram inom Skurups kommuns politiska organisation och förvaltningarna.

Vill du berätta något redan nu om din framtida bild av Skurup? Kontakta oss på vision2045@skurup.se

Visionen visar vägen

- Många stora organisationer har ett visionsdokument som sin kompass. För en kommun är det avgörande att vi har invånarna med oss i det arbetet. Hela organisationens uppdrag är ju att skapa värde och service till invånarna, berättar förvaltningschef Eva-Marie Engström som leder visionsarbetet i Skurups kommun.

Gemensamt arbete invånare-politiker-förvaltning

Vi måste få veta hur invånarna föreställer sig platsen i framtiden. Drömmarna och önskemålen som invånarna har vägs ihop med det visionsarbete som vi gör inom verksamheterna. Den politiska organisationen gör samma resa och slutmålet är att vi får fram en Vision 2045, som visar vägen mot framtiden.

Breda målsättningar

Jörgen Sjöslätt (C) är ordförande i Kommunutvecklingsberedningen, som har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att arbeta fram en ny vision för ett ständigt växande samhälle.

- Vi har gått igenom den vision vi just nu har för Skurups kommun, Vision 2030. Mot bakgrund av den så kommer vi i Vision 2045 måla med en bredare pensel, i större drag. Vision 2030 är tydlig vad gäller befolkningstillväxten. Den kommande visionen behöver ha ännu bredare målsättningar, så att det politiskt blir möjligt att nå målen på olika sätt.

Följ länken för att läsa Vision 2030

Visionen ledstjärna både för politiker och förvaltningar

Den politiska organisationen består av folkvalda politiker som fattar beslut om vad som ska genomföras. Förvaltningarna genomför de fattade besluten och arbetar strategiskt gentemot de uppställda målen. För både politiker och organisation är visionen en ledstjärna. Det som beskrivs i visionen är målbilden. När visionen väl klubbats igenom innebär det att den är tänkt att vara en målbild som det inte tummas på. Därför är ett visionsarbete ett omfattande och långsiktigt arbete, där man vill vara säker på att alla intressegrupperingar har fått komma till tals.

Teman att fundera på inför framtiden

- Vi vill inte vara alltför konkreta när vi ber invånarna att fundera tillsammans med oss, säger både Eva-Marie Engström och Jörgen Sjöslätt (C), men som förslag på teman att fundera kring ger de:

 • Hur ser befolkningssammansättningen ut år 2045? Hur bor vi?
 • Hur tar vi oss mellan arbete, skola, hemmet och fritidsaktiviteter?
 • Hur är vi mot varandra år 2045? Vad är ”Skurupsandan”?
 • Vad innebär det för mig som individ att bo på en plats som Skurups kommun år 2045? Vad finns det för mig här då?
 • Vad betyder Skurups kommun i ett Skånesammanhang?
 • Vad är Skurups relation till storstäderna år 2045?
 • Vad innebär ”Platsen för det goda livet” för mig?
   

En pyramid i tre skikt, där "Visionen som ledstjärna" står högst upp. Nedanför det står det "Övergripande mål" och längst ner "Verksamhetsmål".

Visionsdokument – så funkar det!  

Visionen som verktyg kan beskrivas som att den befinner sig i toppen av en pyramid och beskriver bilden av framtiden. Vi delar in pyramiden i tre nivåer.

Nivå 1: Visionen formulerar verksamhetens syfte och riktning och leder både kommunens politiker och förvaltningarna i beslutsfattandet. Visionen ska vara en ledstjärna i allt arbete.

Exempel ur Vision 2030:

”Skurups kommun ska vara en välkomnande, attraktiv, blomstrande och upplevelserik kommun som erbjuder unik naturmiljö och som kännetecknas av modernitet, tillväxt, positiv framtidstro och jämlikhet (…) Kommunen erbjuder all service som behövs för att skapa livskvalitet och välfärd. Alla aktörer medverkar till att det finns en positiv atmosfär som är utmärkande för kommunen.”

Exempel på andra formuleringar ur Vision 2030 är att vi har ett blomstrande och varierat näringsliv, har invånare som är stolta ambassadörer för kommunen och har 18 000 invånare.

Nivå 2: Visionen bryts ner i övergripande mål. De tre övergripande målen som finns idag är:

 • Balanserad tillväxt
 • Attraktiva livsmiljöer i hela Skurups kommun
 • Maximera värdet för skattepengarna

Nivå 3: Verksamhetsmål – arbetet med att nå målen i visionen.

Välkommen att bidra!

Välkommen att bidra till visionsarbetet! Vi kommer synas i de digitala kanalerna, i föreningar, byalag och på allmänna platser med frågor och inbjudningar till dialog.


Vill du berätta något redan nu om din framtida bild av Skurup? Kontakta oss på vision2045@skurup.se

 

Text: Annika Dacke, kommunikationsstrateg
Bild i sidhuvudet: Bildbank, redigering Leif Rahnasto, digital kommunikatör
Illustration: Annika Dacke 

Torsdag 6 maj 2021

På inblickskurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.